داستان برای افغانستان

داستان برای افغانستان پایگاهی برای منابع باز آموزشی است که سواد و آموزش خوانش را در خانه‌ها، مکاتب و جوامع ترویج می‌کند. در این پایگاه 40 داستان که از ‌ داستان افریقا گرفته شده اند، هم به صورت نوشتاری و هم به صورت شنیداری به زبان فارسی، پشتو و سایر زبان‌های مشهور دیگر افغانستان موجود است. از مطالعه این داستان‌ها لذت ببرید و آن را با دیگران نیز شریک بسازید.