بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

تمساحِ گُرُسنِه تمساحِ گُرُسنِه وږې تمساح

نویسنده Christian G.

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


روزی روزِگاری تمساحی بود کِه خِیلی گُرُسنِه بود.

روزی روزِگاری تمساحی بود کِه خِیلی گُرُسنِه بود.

وه نه وه یو وږې تمساح وه.


او خِیلی آهِستِه وَ آرام وَ بی سَر وَ صِدا بِه دُنبالِ غَذا می‌گَشت وَ سِپَس....

او خِیلی آهِستِه وَ آرام وَ بی سَر وَ صِدا بِه دُنبالِ غَذا می‌گَشت وَ سِپَس....

تمساح به ورو ورو د خپل ځان لپاره خواړه پیدا کول، خوړل به يې او


اووو! تمساح حَملِه می‌کُنَد وَ یِک طُعمِه را شِکار می‌کُنَد.

اووو! تمساح حَملِه می‌کُنَد وَ یِک طُعمِه را شِکار می‌کُنَد.

ښکار به یې کولو.


بَعد اَز آن او دیگر گُرُسنِه نیست وَ خوشحال اَست.

بَعد اَز آن او دیگر گُرُسنِه نیست وَ خوشحال اَست.

له هغې وروسته، هغه تر ډیر وخته وږې نه شوه او خوشحاله وه.


تا وَقتی که او دوبارِه گُرُسنِه شَوَد.

تا وَقتی که او دوبارِه گُرُسنِه شَوَد.

تر هغه چې هغه بیا وږې شي.


نویسنده: Christian G.
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: The hungry crocodile از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف