بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

مو مو ویښتان

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Bronwen Heath, Ingrid Schechter

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


توُلا موهایِ کوتاهی دارَد.

توُلا موهایِ کوتاهی دارَد.

تهولي لنډ ویښتان لري.


آنا موهایِ درازی دارَد.

آنا موهایِ درازی دارَد.

انا اوږده ویښتان لري.


موهای کَتی درازتر است.

موهای کَتی درازتر است.

کیتي تر ټولو اوږده ویښتان لري.


زاما موهایَش را بافته اَست.

زاما موهایَش را بافته اَست.

زماح خپل ویښتان توني کړي.


پدر ریش دارَد.

پدر ریش دارَد.

بابا ږیره لري.


زانِلِه موهایَش راشانِه کَردِه اَست.

زانِلِه موهایَش راشانِه کَردِه اَست.

زنیلا خپل ویښتان ږمنز کړي.


تابو موهایَش را کوتاه کَردِه اَست.

تابو موهایَش را کوتاه کَردِه اَست.

تابو خپل ویښتان پرې کړي.


تِمبا موهایَش را تَراشیده اَست.

تِمبا موهایَش را تَراشیده اَست.

تیمبا خپل ويښتان کل کړي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Bronwen Heath, Ingrid Schechter
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: Hair از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف