بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

لِباس‌هایِ مکتب لِباس‌هایِ مکتب د ښوونځي جامې

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


این دامَن دراز اَست.

این دامَن دراز اَست.

.دا جامې اوږدې دی


این زیرپیراهَنی بُزُرگ اَست.

این زیرپیراهَنی بُزُرگ اَست.

دا کمیس غټ دي.


این دَستکَول بُزُرگ اَست.

این دَستکَول بُزُرگ اَست.

دا بکسه غټه ده.


این کَمَربَند…

این کَمَربَند…

دا کمر بند…


این کُلاه کوچَک اَست.

این کُلاه کوچَک اَست.

دا خولۍ وړه ده.


جوراب‌ها کوچَک هَستَند.

جوراب‌ها کوچَک هَستَند.

جرابې لنډې دي.


وَلی این بوت‌ها جَدید هَستَند.

وَلی این بوت‌ها جَدید هَستَند.

مګر دا بوټان نوي ډي.


آن‌ها بِه خوبی اَندازِه پاهای من هَستَند…

آن‌ها بِه خوبی اَندازِه پاهای من هَستَند…

دا برایر دي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: School clothes از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف