بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

آتَش آتَش اور

نویسنده Deborah Namugosa, Beatrice Nabune, Alison Tukei, Rose Sabano

نقاش Rob Owen

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


نِگاه کُن، آتَش.

نِگاه کُن، آتَش.

اور ته اګوره.


آتَش می‌سوزانَد.

آتَش می‌سوزانَد.

اور سوځوی.


آتش پخته می‌کند.

آتش پخته می‌کند.

اور خواړه پخوي.


آتَش گَرمی می‌دَهَد.

آتَش گَرمی می‌دَهَد.

اور تودوي.


آتَش نور می‌دَهَد.

آتَش نور می‌دَهَد.

اور رڼا کوي.


نِگاه کُن، آتَش.

نِگاه کُن، آتَش.

اور ته اګوره.


آتَش شِگِفت‌اَنگیز اَست.

آتَش شِگِفت‌اَنگیز اَست.

اور ډېر جالبه ده.


آتَش سَهمگین اَست.

آتَش سَهمگین اَست.

او دا قوي ده.


نویسنده: Deborah Namugosa, Beatrice Nabune, Alison Tukei, Rose Sabano
نقاش: Rob Owen
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: Fire از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف