بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

کالای با گیاهان صُحبَت می‌کُنَد کالای با گیاهان صُحبَت می‌کُنَد خالۍ له بوټو سره خبرې کوي

نویسنده Ursula Nafula

نقاش Jesse Pietersen

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


این کالای اَست. او هَفت سال سِن دارَد. دَر زَبان لوباکوسو کِه زَبانِ او می‌باشَد، مَعنایِ اِسمَش - دُختَرِ خوب – است.

این کالای اَست. او هَفت سال سِن دارَد. دَر زَبان لوباکوسو کِه زَبانِ او می‌باشَد، مَعنایِ اِسمَش - دُختَرِ خوب – است.

دا خالۍ ده. هغه اووه کلنه ده. د هغې په ژبه چې لوبوکوڅو نومېږي د ښه معنی ورکوي.


کالای هَر روز صُبح کِه بیدار می‌شَوَد، با دِرَختِ مالته صُحبَت می‌کُنَد. دِرَختِ مالته لُطفاً، درست رُشد کُن وَ بِه ما مالته‌هایِ رِسیده یِ خوب بِدِه.

کالای هَر روز صُبح کِه بیدار می‌شَوَد، با دِرَختِ مالته صُحبَت می‌کُنَد. دِرَختِ مالته لُطفاً، درست رُشد کُن وَ بِه ما مالته‌هایِ رِسیده یِ خوب بِدِه.

خالۍ له خوبه پورته کېږي او د مالټې ونې سره خبرې کويد. د مالټې ونې، هیله کوم لویه شه او موږ ته پخې مالټې راکړه.


کالای تا مکتب پیاده می‌رَوَد. دَر راه با عَلَف‌ها صُحبَت می‌کُنَد. عَلَف‌ها، لُطفاً بیشتَر رُشد کُنید وَ سَبز شَوید وَ خُشک نَشَوید.

کالای تا مکتب پیاده می‌رَوَد. دَر راه با عَلَف‌ها صُحبَت می‌کُنَد. عَلَف‌ها، لُطفاً بیشتَر رُشد کُنید وَ سَبز شَوید وَ خُشک نَشَوید.

خالۍ ښوونځي ته ځي. هغه په لار کې له واښو سره خبرې کوي. واښو، هیله کوم، شنه لوی شئ او مه وچیږئ.


کالای اَز کِنارِ گُل‌هایِ وَحشی رَد می‌شَوَد. گُل‌هایِ وَحشی، لُطفاً مُرَتَب شِکوفِه کنید کِه مَن بِتَوانَم شُما را دَر موهایَم قَرار دَهَم.

کالای اَز کِنارِ گُل‌هایِ وَحشی رَد می‌شَوَد. گُل‌هایِ وَحشی، لُطفاً مُرَتَب شِکوفِه کنید کِه مَن بِتَوانَم شُما را دَر موهایَم قَرار دَهَم.

خالۍ ځنګلي ګلونو سره تیریږي. ګولونو، هیله کوم غځیدلي ووسئ تر څو زه تاسو په خپلو ویښتانو کې کیږدم.


دَر مکتب، کالای با دِرَختی کِه دَر وَسَطِ حَویلی بود صُحبَت کَرد.” دِرَخت لُطفاً، شاخِه‌هایِ بُزُرگ برویان تا ما بِتَوانیم زیر سایه‌ی تو دَرس بِخوانیم.”

دَر مکتب، کالای با دِرَختی کِه دَر وَسَطِ حَویلی بود صُحبَت کَرد.” دِرَخت لُطفاً، شاخِه‌هایِ بُزُرگ برویان تا ما بِتَوانیم زیر سایه‌ی تو دَرس بِخوانیم.”

خالۍ د ښوونځي د انګړ په میڼځ کې له ونې سره خبرې کوي. ونې، هیله کوم، لویې څانګې ولره تر څو موږ ستا د سیوري لاندې درس ولولو.


کالای با حِصارِ اَطرافِ مکتب صُحبَت می‌کُنَد. “لُطفاً مُحکَم وَ قَوی رُشد کُن وَ جِلویِ وارِد شُدَنِ اَفرادِ بَد را بِگیر.”

کالای با حِصارِ اَطرافِ مکتب صُحبَت می‌کُنَد. “لُطفاً مُحکَم وَ قَوی رُشد کُن وَ جِلویِ وارِد شُدَنِ اَفرادِ بَد را بِگیر.”

خالۍ د خپل ښوونځي چاپېر دیوال ته وایې، هیله کوم قوي ووسئ او بد خلک ښوونځي ته دننه مه پریږدئ.


وَقتی کالای اَز مکتب بِه خانِه بَرگَشت، دِرَختِ مالته را دید. کالای پُرسید، “آیا مالته‌هایَت هَنوز نَرسیده ؟”

وَقتی کالای اَز مکتب بِه خانِه بَرگَشت، دِرَختِ مالته را دید. کالای پُرسید، “آیا مالته‌هایَت هَنوز نَرسیده ؟”

کله چې خالۍ له ښوونځي څخه کور په لور راځي، هغه د مالټې ونې څخه لیدنه کوي. خالۍ له ونې څخه پوښتنه کوي، ایا ستا مالتې اوس پخې شوي؟


کالای آهی کِشید وَگُفت، “مالته‌ها هَنوز سَبز هَستَند.” کالای گُفت، “فَردا تو را خواهَم دید دِرَختِ مالته.” “شاید بَعد تو یِک مالته رِسیده بَرایِ مَن داشتِه باشی!”

کالای آهی کِشید وَگُفت، “مالته‌ها هَنوز سَبز هَستَند.” کالای گُفت، “فَردا تو را خواهَم دید دِرَختِ مالته.” “شاید بَعد تو یِک مالته رِسیده بَرایِ مَن داشتِه باشی!”

خالۍ اسوېلۍ باسي، مالټې تر اوسه شنې دي. خالۍ وايي، د مالټو ونې زه به تاسو سبا ته ووینم. کېدای شي سبا تاسو زما لپاره پخې مالټې ولرئ.


نویسنده: Ursula Nafula
نقاش: Jesse Pietersen
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 2
منبع: Khalai talks to plants از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف