بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بَرادَرِ کوچَکِ تَنبَل بَرادَرِ کوچَکِ تَنبَل زما کوچنی تنبل ورور

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن بیدار شُدَم وَآتَش روشَن کَردَم.

مَن بیدار شُدَم وَآتَش روشَن کَردَم.

زه له خوبه پاڅېدم او اور مې بل کړ.


مِقداری آب جوشاندَم.

مِقداری آب جوشاندَم.

زه لږې اوبه ایشوم.


هیزُم ها را توته کردم.

هیزُم ها را توته کردم.

زه لرګي ماتوم.


مَن دیگ را هَم شور می‌دهم.

مَن دیگ را هَم شور می‌دهم.

زه دیګ لړم.


زَمین را جارو کردَم.

زَمین را جارو کردَم.

زه غولی جارو کوم.


ظَرف‌ها را شُستَم.

ظَرف‌ها را شُستَم.

زه لوښي مینځم.


چِرا مَن خِیلی سَخت کارمی‌کُنَم وَقتی بَرادَرَم هَمیشِه مَشغولِ بازی کَردَن اَست؟

چِرا مَن خِیلی سَخت کارمی‌کُنَم وَقتی بَرادَرَم هَمیشِه مَشغولِ بازی کَردَن اَست؟

کله چې زما ورور په لوبو کې بوخت وی، د کور کارونه زه ترسره کوم.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: Lazy little brother از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف