بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بِه حِیوانات نِگاه کُنید بِه حِیوانات نِگاه کُنید ژویو ته وګورئ!

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


به حِیوانات نِگاه کُنید.

به حِیوانات نِگاه کُنید.

ژويو ته وګورئ!


گاو می‌گوید: موووووو

گاو می‌گوید: موووووو

غوا رمباړې وهي.


بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه بع بع کوي.


اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

آس شڼېږي.


خوک می‌گوید: خِرخِر

خوک می‌گوید: خِرخِر

خوک وایي: “ګرنټ”.


مُرغ می‌گوید: قُدقُد

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ بانګ کوي.


سَگ می‌گوید: واق واق

سَگ می‌گوید: واق واق

سپى غپېږي.


دهقان می‌گوید: ششش

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اييه”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف