بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زما لوستل خوښېږي.

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زما لوستل خوښیږي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


خواهَرم خوابیده اَست.

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او نیا بوختې دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

پلار او نیکه مې بوخت دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاى شم؟ زه ځان سره لولم.


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف