بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زه لوستل خوښوم!

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زه لوستل خوښوم.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


خواهَرم خوابیده اَست.

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او انا مې مصروفه دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

زما پلار او نیکه مې مصروفه دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاۍ شم؟ زه خپل ځان ته لوستلاۍ شم!


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف