بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

در حال چه کاری استی؟ در حال چه کاری استی؟ ته څه کوې؟

نویسنده Nina Orange

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن آواز می‌خوانَم.

مَن آواز می‌خوانَم.

زه سندرې وایم.


او دَستش را تَکان می‌دهَد.

او دَستش را تَکان می‌دهَد.

هغه خپل لاس سره اشاره کوي.


مَن چک چک می‌کنم.

مَن چک چک می‌کنم.

زه چکچکې وهم.


او دست‌هایش را باز می‌کند.

او دست‌هایش را باز می‌کند.

.هغه لاسونه کشوي.


او صِدا میکند.

او صِدا میکند.

هغه غږ کوي.


مَن پاسُخ می‌دهَم.

مَن پاسُخ می‌دهَم.

زه ځواب ورکوم.


او گوش می‌دهَد.

او گوش می‌دهَد.

هغه غوږ نیسي.


تو چی می‌کُنی؟

تو چی می‌کُنی؟

ته څه کوې؟


نویسنده: Nina Orange
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 1
منبع: What are you doing? از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف