بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

شُمارِشِ حِیوانات شُمارِشِ حِیوانات د ژوو شمیرل

نویسنده Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

نقاش Rob Owen

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


یِک فیل دارَد میروَد کِه آب بِنوشَد.

یِک فیل می‌روَد کِه آب بِنوشَد.

یو فیل د اوبو څکلو لپاره ځي.


دو زَرافِه دارَند میروَند کِه آب بِنوشَند.

دو زَرافِه می‌روَند کِه آب بِنوشَند.

دوه زرافې د اوبو څکلو لپاره ځي.


سه بوفالو و چهار پَرَنده هَم دارَند میروَند کِه آب بِنوشَند.

سه غژگاو و چهار پَرَنده هَم می‌روَند کِه آب بِنوشَند.

درې غویې او څلور مرغان د اوبو څکلو لپاره ځي.


پَنج آهو وَ شِش گُراز دارَند به سمت آب راه می رَوَند.

پَنج آهو وَ شِش گُراز به سمت آب می‌رَوَند.

پینځه امپالان او شپږ خنځیران د اوبو څکلو لپاره ځي.


هَفت گورِخَر دارَند به سَمتِ آب می دَوَند.

هَفت گورِه‌خَر به سَمتِ آب می دَوَند.

اووه زیبراګان د اوبو په لور منډه وهي.


هَشت قورباغه و نُه ماهی دارَند دَر آب شِنا می کُنَند.

هَشت بقه و نُه ماهی دَر آب شِنا می کُنَند.

اته بقې او نهه ماهیان په اوبو کې لامبا کوي.


یِک شیر غُرِش کرد. او هَم می خواهَد آب بِنوشَد. چه کَسی اَز شیر تَرسیده اَست؟

یِک شیر غُرِش کرد. او هَم می خواهَد آب بِنوشَد. چه کَسی اَز شیر تَرسیده اَست؟

یو زمرې غریږي. هغه هم غواړي چې اوبه وڅکي. څوک د زمرې څخه یریږي؟


یِک فیل دارَد با شیر آب می نوشَد.

یِک فیل با شیر آب می‌نوشَد.

یو فیل له زمرې سره اوبه څکي.


نویسنده: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
نقاش: Rob Owen
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Counting animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف