بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

لِباس هایِ مَدرِسِه لِباس‌هایِ مکتب د ښوونځي جامې

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


این دامَن بُلَند اَست.

این دامَن دراز اَست.

دا جامې اوږدې دي.


این زیرپیراهَنی بُزُرگ اَست.

این زیرپیراهَنی بُزُرگ اَست.

دا کمیس غټ دى.


این کیف بُزُرگ اَست.

این دَستکَول بُزُرگ اَست.

دا بکسه غټه ده.


این کَمَربَند…

این کَمَربَند…

دا کمر بند… دى.


این کُلاه کوچَک اَست.

این کُلاه کوچَک اَست.

دا خولۍ وړه ده.


جوراب ها کوچَک هَستَند.

جوراب‌ها کوچَک هَستَند.

دا جرابې لنډې دي.


وَلی این کَفشها جَدید هَستَند.

وَلی این بوت‌ها جَدید هَستَند.

مګر دا بوټان نوي دي.


آنها بِه خوبی اَندازِه هَستَند…

آن‌ها بِه خوبی اَندازِه پاهای من هَستَند…

دا برابر دي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: School clothes از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف