بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

مو مو ویښتان

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Bronwen Heath, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


توُلی موهایِ کوتاهی دارَد.

توُلا موهایِ کوتاهی دارَد.

تولي لنډ ویښتان لري.


آنا موهایِ بُلَندی دارَد.

آنا موهایِ درازی دارَد.

انا اوږده ویښتان لري.


کَتی موهایِ بُلَندتَری دارَد.

موهای کَتی درازتر است.

کیتي تر ټولو اوږده ویښتان لري.


زاما موهایَش را گیس کَرده اَست.

زاما موهایَش را بافته اَست.

ضما خپل ویښتان توني کړي.


بابا ریش دارَد.

پدر ریش دارَد.

بابا ږیره لري.


زانِلِه موهایَش راشانِه کَردِه اَست.

زانِلِه موهایَش راشانِه کَردِه اَست.

زنیلا خپل ویښتان ږمنځ کړي.


تابو موهایَش را کوتاه کَردِه اَست.

تابو موهایَش را کوتاه کَردِه اَست.

تابو خپل ویښتان لنډ کړي.


تِمبا موهایَش را تَراشیده اَست.

تِمبا موهایَش را تَراشیده اَست.

تیمبا خپل سر کل کړ.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Bronwen Heath, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Hair از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف