بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

کروکودیلِ گُرُسنِه تمساحِ گُرُسنِه وږې تمساح

نویسنده Christian G.

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


روزی روزِگاری کروکودیلی بود کِه خِیلی گُرُسنِه بود.

روزی روزِگاری تمساحی بود کِه خِیلی گُرُسنِه بود.

وه نه وه یو وږې تمساح وه.


او خِیلی آهِستِه وَ آرام وَ بی سَر وَ صِدا بِه دُنبالِ غَذا می‌گَشت. وَسِپَس....

او خِیلی آهِستِه وَ آرام وَ بی سَر وَ صِدا بِه دُنبالِ غَذا می‌گَشت وَ سِپَس....

تمساح به ورو ورو د خپل ځان لپاره خواړه پیدا کول، خوړل به يې او


پااووو! کروکودیل حَملِه می‌کُنَد وَیِک طُعمِه را شِکار می‌کُنَد.

اووو! تمساح حَملِه می‌کُنَد وَ یِک طُعمِه را شِکار می‌کُنَد.

ښکار به یې کولو.


بَعد اَز آن او دیگر گُرُسنِه نیست وَ خوشحال اَست.

بَعد اَز آن او دیگر گُرُسنِه نیست وَ خوشحال اَست.

له هغې وروسته، هغه تر ډیر وخته وږې نه شوه او خوشحاله وه.


تا وَقتی که او دوبارِه گُرُسنِه شَوَد.

تا وَقتی که او دوبارِه گُرُسنِه شَوَد.

تر هغه چې هغه بیا وږې شي.


نویسنده: Christian G.
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: The hungry crocodile از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف