بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زه لوستل خوښوم!

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زه لوستل خوښوم.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


خواهَرم خوابیده اَست.

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


مادَرم وَ مادَربُزُرگ مَشغول بِه کارهَستند.

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او انا مې مصروفه دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگ مَشغول بِه کار هَستَند.

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

زما پلار او نیکه مې مصروفه دي.


مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاۍ شم؟ زه خپل ځان ته لوستلاۍ شم!


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف