بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بَدَنِ مَن بَدَنِ مَن زما بدن

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن می‌تَوانَم با آن بِدَوَم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِدَوَم.

زه دې سره منډه وهلاۍ شم.


مَن می‌تَوانَم با آن بِپَرَم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِپَرَم.

زه دې سره ټوپونه وهلاۍ شم.


مَن می‌تَوانَم با آن بِرَقصَم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِرَقصَم.

زه دې سره رقص کولاۍ شم.


مَن می‌تَوانَم با آن شِنا کُنَم.

مَن می‌تَوانَم با آن شِنا کُنَم.

زه دې سره لامبو کولاۍ شم.


مَن می‌تَوانَم با آن بِه این طَرَف وَآن طَرَف بِپَرَم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِه این طَرَف وَآن طَرَف خیز بزنم.

زه دې سره پورته ټوپ وهلاۍ شم.


مَن می‌تَوانَم با آن لَگَد بِزَنَم

مَن می‌تَوانَم با آن لَگَد بِزَنَم

زه دې سره شوټ وهلاۍ شم.


مَن می‌توانَم با آن فَرار کُنَم.

مَن می‌توانَم با آن فَرار کُنَم.

زه دې سره تښتیدلاۍ شم.


وَلی هَرگِز نِمی‌تَوانَم با آن پَرواز کُنَم.

وَلی هَرگِز نِمی‌تَوانَم با آن پَرواز کُنَم.

مګر زه دې سره هیڅ کله نشم الوتلاۍ.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: My body از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف