بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بِه حِیوانات نِگاه کُنید بِه حِیوانات نِگاه کُنید څارویو ته وګورئ

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


به حِیوانات نِگاه کُنید.

به حِیوانات نِگاه کُنید.

څارویو ته وګورئ.


گاو می‌گوید: موووووو

گاو می‌گوید: موووووو

غوا وایي، “مووو”.


بُزغالِه می‌گوید: مِع مِع

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه وایي، “میح میح”.


اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

اسپ وایي، “نییی”.


خوک می‌گوید: خِرخِر

خوک می‌گوید: خِرخِر

سور وایي، “ګرنټ”.


مُرغ می‌گوید: قُدقُد

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ وایي، “ګلک”.


سَگ می‌گوید: واق واق

سَگ می‌گوید: واق واق

سپۍ وایي، “ووف”.


کِشاوَرز می‌گوید: ششش

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اشش”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف