بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

آشپَزی آشپَزی پخلی

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن سیب زمینی ها را پوست کَندَم.

مَن کچالوها را پوست کَندَم.

زه کچالو سپينوم.


کَلَم را ریز ریز خُرد کَردم.

کَرم را ریزه ریزه توته کردم.

زه کرم ټوټه ټوټه کوم.


هَویج ها را رَنده کَردَم.

زردک‌ها را رَنده کَردَم.

زه ګازري میده کوم.


لوبیا ها را شُستَم.

لوبیاها را شُستَم.

زه لوبیا مینځم.


کَدو حَلوایی ها را بُرِش زَدَم.

کَدوها را بُرِش کَردم.

زه بټرنټ (د میوې نوم) میده کوم.


اِسفِناج ها را ریز ریز کَردَم.

پالک‌ها را ریزه ریزه توته کردم.

زه پالک میده کوم.


مادَرَم پیازها را ریز ریز خُرد کَرد.

مادَرَم پیازها را ریزه ریزه خُرد کَرد.

زما مور جانه پیاز میده کوي.


پیازها اَشکِ مَن را دَر می‌وَرَند وَقتی کِه خُرد می‌شَوَند.

وقتی پیازها را توته می‌کنم، اَشکِ مَن بیرون می‌شود.

کله چې پیاز میده شي، زما له سترګواوښکې بهېږي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Cooking از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف