بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بَرادَرِ کوچَکِ تَنبَل بَرادَرِ کوچَکِ تَنبَل زما کوچنۍ تنبل ورور

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن بیدار شُدَم وَآتَش روشَن کَردَم.

مَن بیدار شُدَم وَآتَش روشَن کَردَم.

زه د خوب څخه پاسېدم او اور مې ولګوه.


مِقداری آب جوشاندَم.

مِقداری آب جوشاندَم.

زه لږې اوبه ایشوم.


هیزُم ها را بُریدم.

هیزُم ها را توته کردم.

زه لرګي ماتوم.


مَن دیگ را هَم می‌زَنَم.

مَن دیگ را هَم شور می‌دهم.

زه دیګ ښوروم.


زَمین را جارو کردَم.

زَمین را جارو کردَم.

زه فرش (غولۍ) جارو کوم.


ظَرف ها را شُستَم.

ظَرف‌ها را شُستَم.

زه لوښي مینځم.


چِرا مَن خِیلی سَخت کارمی‌کُنَم وَقتی بَرادَرَم هَمیشِه مَشغولِ بازی کَردَن اَست؟

چِرا مَن خِیلی سَخت کارمی‌کُنَم وَقتی بَرادَرَم هَمیشِه مَشغولِ بازی کَردَن اَست؟

زه ولې دومره کارونه وکړم.... کله جې زما ورور په لوبو کې مصروف دې؟


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Lazy little brother از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف