بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

آتَش آتَش اور

نویسنده Deborah Namugosa, Beatrice Nabune, Alison Tukei, Rose Sabano

نقاش Rob Owen

مترجم Saeed Nazari

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


نِگاه کُن، آتَش.

نِگاه کُن، آتَش.

اور ته ګوره!


آتَش می‌سوزانَد.

آتَش می‌سوزانَد.

اور سوځوي.


آتش می‌پَزانَد.

آتش پخته می‌کند.

اور خواړه پخوي.


آتَش گَرما می‌دَهَد.

آتَش گَرمی می‌دَهَد.

اور تودوخه کوي.


آتَش نور می‌دَهَد.

آتَش نور می‌دَهَد.

اور رڼا کوي.


نِگاه کُن، آتَش.

نِگاه کُن، آتَش.

اور ته وګوره.


آتَش شِگِفت اَنگیز اَست.

آتَش شِگِفت‌اَنگیز اَست.

اور ډېر جالبه دی.


آتَش سَهمگین اَست.

آتَش سَهمگین اَست.

او دا انرژي تولیدوي.


نویسنده: Deborah Namugosa, Beatrice Nabune, Alison Tukei, Rose Sabano
نقاش: Rob Owen
مترجم: Saeed Nazari
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: Fire از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف