بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

چه کار داری می کُنی؟ در حال چه کاری استی؟ ته څه کوې؟

نویسنده Nina Orange

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Saeed Nazari

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


مَن دارَم آواز می‌خوانَم.

مَن آواز می‌خوانَم.

زه سندرې وایم.


او دارَد دَست تَکان می‌دهَد.

او دَستش را تَکان می‌دهَد.

هغه خپل لاس سره اشاره کوي.


مَن دارَم دَست می‌زَنم.

مَن چک چک می‌کنم.

زه چکچکې وهم.


او خودَش را کِش می‌دَهَد.

او دست‌هایش را باز می‌کند.

.هغه لاسونه کشوي.


او صِدا می‌زَنَد.

او صِدا میکند.

هغه غږ کوي.


مَن پاسُخ می‌دهَم.

مَن پاسُخ می‌دهَم.

زه ځواب ورکوم.


او گوش می‌دهَد.

او گوش می‌دهَد.

هغه غوږ نیسي.


تو داری چِکار می‌کُنی؟

تو چی می‌کُنی؟

ته څه کوې؟


نویسنده: Nina Orange
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Saeed Nazari
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 1
منبع: What are you doing? از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف