بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

جَسَدِي بَدَنِ مَن زما بدن

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Heba Tesheh, Maaouia Haj Mabrouk

خواننده Mashael Muhanna

زبان عربی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَرْكُضْ.

مَن می‌تَوانَم با آن بِدَوَم.

زه دې سره منډه وهلاۍ شم.


أَسْتًطيعُ بِهِ أَنْ أَقْفِزْ.

مَن می‌تَوانَم با آن بِپَرَم.

زه دې سره ټوپونه وهلاۍ شم.


أَسْتَطِيعُ بِهِ َأَنْ أَرْقُصْ.

مَن می‌تَوانَم با آن بِرَقصَم.

زه دې سره رقص کولاۍ شم.


أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَسْبَحْ.

مَن می‌تَوانَم با آن شِنا کُنَم.

زه دې سره لامبو کولاۍ شم.


أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَقْفِزْ.

مَن می‌تَوانَم با آن بِه این طَرَف وَآن طَرَف خیز بزنم.

زه دې سره پورته ټوپ وهلاۍ شم.


أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَرْكُلْ.

مَن می‌تَوانَم با آن لَگَد بِزَنَم

زه دې سره شوټ وهلاۍ شم.


أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَهْرُبْ.

مَن می‌توانَم با آن فَرار کُنَم.

زه دې سره تښتیدلاۍ شم.


لَكِنَّنِي لاَ أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَطِيرْ.

وَلی هَرگِز نِمی‌تَوانَم با آن پَرواز کُنَم.

مګر زه دې سره هیڅ کله نشم الوتلاۍ.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Heba Tesheh, Maaouia Haj Mabrouk
خواننده: Mashael Muhanna
زبان: عربی
سطح: سطح 1
منبع: My body از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف