بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

卖香蕉的汤姆 تام، فُروشَندِه‌یِ کیله ټام د کېلو پلورونکی

نویسنده Humphreys Odunga

نقاش Zablon Alex Nguku

مترجم Vicky Liu

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


汤姆顶着一篮熟透的香蕉。

تام یِک صَندوق کیله‌هایِ رِسیده با خود حَمل می‌کَرد.

ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.


汤姆去集市上卖香蕉。

تام بِه فُروشگاه رَفت کِه کیله‌ها را بِفُروشَد.

ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.


很多人去集市上买水果。

مَردُم دَر فُروشگاه دَر حالِ خَریدن میوِه بودَند.

خلک په بازار کې میوه اخلي.


但是没有人去汤姆那儿,因为他们更喜欢去女人们那儿买。

وَلی هیچکَس اَز کیله‌هایِ تام نِمی‌خَرید. آن‌ها تَرجیح می‌دادَند کِه اَز زَن‌ها میوِه بِخَرَند.

مګر هیڅوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی يوازې دا غواړي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.


人们说:“在我们这儿,只有女人会去卖水果”。他们问:“什么男人会去卖水果啊?”

مَردُم می‌گُفتَند دَر جامعِه‌یِ ما، فَقَط زَن‌ها میوِه می‌فُروشَند. مَردُم می‌پُرسیدند، “او چِگونِه مَردی اَست؟”

زموږ په ټولنه کې یوازې ښځې میوه پلوري او خلک دا پوښتنه کوي، “چې دا څه ډول سړى دی چې ميوه خرڅوي؟”


但是汤姆没有放弃。他在集市上叫卖:“快来买我的香蕉!又大又甜的香蕉!”

وَلی تام تَسلیم نَشُد. او صِدا زَد، “کیله‌هایِ مَرا بِخَرید! کیله‌هایِ رِسیده‌یِ شیرین مَن را بِخَرید!”

مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، “زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!”


有一个妇女从篮子里抓了一把香蕉,仔细地查看。

زَنی یِک دَستِه اَز کیله‌ها را اَز صَندوق بَرداشت. او با دِقَت بِه کیله‌ها نِگاه کَرد.

یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.


然后她买了那把香蕉。

آن زَن کیله‌ها را خَرید.

هغه مېرمنه دا کېلې پېري.


越来越多的人到汤姆的摊位前。他们买了汤姆的香蕉,吃得津津有味。

مَردُمِ بیشتَری بِه سَمتِ غُرفِه آمَدَند. آن‌ها کیله‌هایِ تام را خَریدند وَ آن‌ها را خوردَند.

ډېر خلک د ټام ټوکرۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري یې.


不一会儿,汤姆的篮子就空了,他数了数自己卖香蕉赚到的钱。

خِیلی زود، صَندوق خالی شُد. تام پول‌هایی کِه بِه دَست آوَردِه بود را شِمُرد.

ډېر ژر ټوکرۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوې پیسې شمېري.


汤姆用这些钱买了肥皂、糖和面包。他把这些东西放在他的篮子里。

سِپَس تام صابون، بوره وَ نان خَرید. او آن‌ها را دَر صَندوقَش گُذاشت.

وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.


汤姆把篮子稳稳当当地顶在头上,回家了。

تام صَندوق را رویِ سَرَش قَرار داد وَبِه خانِه رَفت.

ټام ټوکرۍ په خپل سر په منظم ډول ږدي او کور ته ځي.


نویسنده: Humphreys Odunga
نقاش: Zablon Alex Nguku
مترجم: Vicky Liu
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 2
منبع: Tom the banana seller از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف