بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

决定 تَصمیم پرېکړه

نویسنده Ursula Nafula

نقاش Vusi Malindi

مترجم Vicky Liu

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


我的村庄面临很多问题。村里只有一个水龙头,我们每天都要排很长的队伍去接水。

دِهکَده‌یِ مَن مُشکِلاتِ زیادی داشت. ما مَجبور بودیم که بَرایِ بُردَنِ آب اَز یِک نل دَر یِک صَف طولانی ایستاد شویم.

زما په کلي کې ډېرې ستونزې وې. موږ به د یوه نل څخه د اوبو راوړلو لپاره په اوږد قطار کې درېدلو.


我们等着别人接济食物给我们吃。

ما مُنتَظِرِ بَخششِ غَذا اَز طَرَفِ دیگران بودیم.

موږ به د هغو خواړو لپاره په تمه وو چې خلکو به خیراتولو.


每天晚上,我们因为害怕有小偷,所以都早早地锁上了门。

ما دَروازۀِ خانه‌های ِما را به خاطِرِ دُزدان زود قُفل می‌کَردیم.

موږ به د غلو له ډاره د خپلو کورونو دروازې وختي تړلې.


中途辍学的孩子也不少。

خِیلی اَز کودکان اَز رفتن مکتب مَحروم می‌ماندَند.

ډېرو ماشومانو ښوونځي پریښودل.


年轻的女孩被迫到别的村庄去做女佣。

دُختَرانِ جَوان به عُنوانِ پیشخِدمَت دَر روستاهایِ دیگر کار می‌کَردَند.

پېغلو نجونو به په نورو کلیو کې د خدمتګارانو په توګه کار کوه؟.


年轻的男孩不是成天在村子里游荡,就是到别人的农场里打工。

پِسَرانِ جَوان دَر اَطراف دِهکَدِه چکر می‌زَدَند، دَر حالی کِه دیگران رویِ زَمین‌هایِ مَردُم کار می‌کَردَند.

ځوانان هلکان به په کلي کې وزګار ګرځېدل، او نورو به د پرديو په کروندو کې کار کولو.


起风的时候,废纸到处乱飞,挂在树梢和篱笆上。

وَقتی که باد می‌وَزید، کاغَذهایِ باطِلِه رویِ دِرَختان وَ دیوارها آویزان می‌شُدَند.

کله به چې باد لګېده، بې کاره او اضافه کاغذونه به په ونو او ښاخونو کې بندېدل.


碎玻璃扔得到处都是,很多人都被碎玻璃划伤了。

گاهی اوقات به خاطِر توته‌های شیشه‌هایی کِه اَز رویِ بی اِحتیاطی رویِ زَمین ریخته شُده بودند، دَست و پایِ مَردُم دُچارِ بُریدگی می‌شُد.

خلک به د هغو ماتو شوو او بې ځايه غورځول شوو ښيښو له امله چې د نورو لخوا په ډېره بې احتياطۍ سره پر ځمکه اچول شوي و، ژوبلېدل او زخمي کېدل.


终于有一天,水龙头干涸了,人们接不到水了。

یِک روز، آب نل خُشک شُد وَ ظَرف‌هایِ آبِ ما خالی ماند.

یوه ورځ یاد نل وچ شو او زموږ د اوبو لوښي او بیلرونه خالي شول.


我的爸爸一家一家地劝说,召集村里的居民们开会。

پِدَرَم به تَک تَکِ خانه ها رَفت وَ اَز مَردُم خواست که دَر جَلسِه‌یِ دِهکَده شِرکَت کُنَند.

زما پلار کور په کور وګرځېده او له خلکو یې وغوښتل چې د کلي اړوند غونډه کې ګډون وکړي.


人们聚到一棵大树下,准备开会。

مَردُم زیریِک دِرَختِ بُزُرگ جَمع شُدَند وَگوش کَردَند.

خلک د یوې لویې ونې لاندې راټول شول.


我爸爸站起来,说:“我们必须团结起来,一起解决我们的问题。”

پِدَرَم ایستاد وَ گُفت: ما نیاز داریم که با هَم کار کُنیم تا بِتَوانیم مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

زما پلار ودرېد او ویې ویل، “موږ باید د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړو.”


八岁的珠玛坐在树干上,大声说:“我可以帮忙清理村庄。”

جومایِ هَشت ساله، رویِ یِک کُنده‌یِ دِرَخت نِشَسته بود وَ داد زَد: مَن می‌تَوانَم دَر نِظافَت کَردَن کُمَک کُنَم.

اته کلن جمعه ګل چې د ونې په ډډه ناست و، نارې کړې، “زه د کلي په پاکولو کې مرسته کولى شم.”


一个女人站起来说:“我可以找一些妇女,一起种庄稼。”

یِک خانُم گُفت: زَن‌ها می‌تَوانَند دَرکاشتنِ مَحصولاتِ غَذایی با مَن هَمراهی کُنَند.

یوې میرمنې راغږ کړ: “ښځې کولی شي زما سره یوځای شي ترڅو خوراکي شیان وکرو.”


又有一个男人站起来说:“男人们可以帮着打井。”

مَردِ دیگر ایستاد و گفت: مَردها می‌توانند چاه بکنند.

یو بل سړی ودریدلو او ویې ویل: “سړيان به په ګډه سره یوه څاه وکیني.”


我们异口同声地说:“我们必须改变我们的生活。”从那天开始,大伙儿都齐心协力,解决问题。

هَمه ما یِک صِدا فَریاد زَدیم: ما باید زنده‌گیمان را تَغییر دَهیم. اَز آن روز به بَعد هَمِگی با هَم کار کَردیم تا مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

موږ ټولو په یوه غږ چیغې کړې، “موږ باید خپل ژوند بدل کړو.” له هغې ورځې راپدېخوا موږ د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار کوو.


نویسنده: Ursula Nafula
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Vicky Liu
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 2
منبع: Decision از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف