بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

赞玛很棒! زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! ځما عالی ده!

نویسنده Michael Oguttu

نقاش Vusi Malindi

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


我弟弟睡过头了。我很早起床,因为我很棒!

بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت می‌خوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم، چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

زما کوچنی ورور تر ناوخته ویده کېږي. زه سهار وختي له خوبه پورته کېږم، ځکه چې زه عالی یم.


是我让阳光透进来。

مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه، اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

هغه زه یم چې لمر خپلې خونې ته راولم.


妈妈说:“你是我的晨星”。

مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه‌یِ صُبحِ مَن هَستی”

مور وایې، ته زما د سهار ستوری یې.


我自己洗澡。我不需要帮忙。

مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

زه پرته له کومې مرستې خپل ځان مینځم.


冷冷的水和臭臭的蓝色肥皂对我来说不算大事。

مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

زه له سړو اوبو او شنه صابون سره ځان منځلو کې ستونزه نه لرم.


妈妈提醒我:“别忘了刷牙。”我回答:“怎么可能,我不会忘记的!”

مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “برس کردن دندان را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن؟ هَرگِز!”

مور ما په ته دا په یادوي چې غاښونه مینځل هیر نکړې. زه ځواب ورکوم، هیڅ کله یې نه هیروم.


洗好了以后,我跟爷爷和姑妈打个招呼,向他们问好。

بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِ شان آرزو می‌کُنَم.

له ځان مینځلو وروسته، زه له خپلې انا او ترور سره ته سلام کوم او هغوی ته د ښې ورځي هیله کوم.


然后我自己穿好衣服。“妈,我已经长大了!”

“بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس‌هایَم را می‌پوشَم وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مادر!”.

له هغې وروسته زه خپل کالي اچوم. زه مې مور ته وایم چې زه اوس لویه شوې یم.


我会自己扣好衣扣和鞋子。

مَن می‌تَوانَم دُکمِه‌هایَم وَسَگَکِ بوت‌هایم را بِبَندَم.

زه د خپل کمیس تڼۍ او د بوټانو بندونه تړلای شم.


在上学的路上我跟弟弟说学校的所有消息。

وَ مُطمین می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مکتب را می‌دانَد.

او ځان ډادمن کوم چې زما کوچنی ورور د ښوونځي په اړه ټولو خبرو باندې پوهېږي.


上课的时候我认真学习。

دَر صنف مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه‌یِ زَمینه‌ها می‌کُنَم.

زه په هر حال ټولګې کې ښه کال ترسره کوم.


我每天做这几件好事。可是我最喜欢做的是玩玩玩!

مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمَه بِه آن عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

زه دا ټول ښه کارونه هره ورځ ترسره کوم. مګر هغه کار چې زما تر ټولو خوښ دی، لوبې او یوازې لوبې کول دي.


نویسنده: Michael Oguttu
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 2
منبع: Zama is great! از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف