بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

赞玛很棒! زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! زرمينه ښه نجلۍ ده!

نویسنده Michael Oguttu

نقاش Vusi Malindi

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


我弟弟睡过头了。我很早起床,因为我很棒!

بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت می‌خوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم، چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

کوچنی ورور مې ډير خوب کوي، خو زه سهار وخته پاڅيږم ځکه چې زه ښه نجلۍ یم.


是我让阳光透进来。

مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه، اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

زه د خپل کور روښنايي او د لمر وړانګې يم.


妈妈说:“你是我的晨星”。

مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه‌یِ صُبحِ مَن هَستی”

مورمې وایې، ته زما د سهار وړانګې یې.


我自己洗澡。我不需要帮忙。

مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

په یوازې توګه مې ځان مینځم او له هېچا مرسته نه غواړم.


冷冷的水和臭臭的蓝色肥皂对我来说不算大事。

مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

زه که له سړو اوبو او صابون سره ځان ومینځم، د راحتۍ احساس کوم.


妈妈提醒我:“别忘了刷牙。”我回答:“怎么可能,我不会忘记的!”

مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “برس کردن دندان را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن؟ هَرگِز!”

مور مې زما روغتیا ته پام کوي، او راته وايي چې تل غاښونه دې ومینځه.


洗好了以后,我跟爷爷和姑妈打个招呼,向他们问好。

بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِ شان آرزو می‌کُنَم.

له ځان مینځلو وروسته، زه له خپل نيکه او ترور سره خبرې کوم او دوی ته د نیکمرغه ورځ هیله کوم.


然后我自己穿好衣服。“妈,我已经长大了!”

“بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس‌هایَم را می‌پوشَم وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مادر!”.

له هغې وروسته، زه خپلې جامې اغوندم او مور ته مې وایم چې اوس لویه شوې یم.


我会自己扣好衣扣和鞋子。

مَن می‌تَوانَم دُکمِه‌هایَم وَسَگَکِ بوت‌هایم را بِبَندَم.

زه مې خپل کمیس او د بوټانو بندونه تړلی شم.


在上学的路上我跟弟弟说学校的所有消息。

وَ مُطمین می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مکتب را می‌دانَد.

او ځان ډاډمنه کوم چې کوچنى ورور مې اوس د ښوونځي په درسونوباندې پوهېږي.


上课的时候我认真学习。

دَر صنف مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه‌یِ زَمینه‌ها می‌کُنَم.

زه په ټولګي کې ښه فعالیت ترسره کوم.


我每天做这几件好事。可是我最喜欢做的是玩玩玩!

مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمَه بِه آن عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

زه دا ټول پورتني کارونه هره ورځ ترسره کوم، خو یو څه چې زما ډير خوښ دي، هغه لوبې کول دي.


نویسنده: Michael Oguttu
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 2
منبع: Zama is great! از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف