بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

山羊、野狗、和水牛 بُزغاله، سَگ وَ گاو وزه، سپی او غوا

نویسنده Fabian Wakholi

نقاش Marleen Visser, Ingrid Schechter

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


山羊、野狗、和水牛是很要好的朋友。有一天,他们一起坐出租车。

بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آن‌ها با تَکسی به مُسافِرَت رَفتند.

وزه، سپی او غوا ډېر ښه ملکري وه. یوه ورځ هغوی په یوه ټکسي کې په سفر ولاړل.


当他们到了目的地的时候,司机叫他们交车费。水牛把她自己的那份交了。

وَقتی آن‌ها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آن‌ها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

کله چې د هغوی سفر پای ته ورسید، د ټیکسی ډریور له هغو څخه کرایه وغوښته. غوا خپله کرایه ورکړه.


野狗没有带零钱,所以他就多给了一点儿。

سَگ چون پول میده نداشت، پول بیشتری به راننده داد.

سپی لږه اضافه کرایه ورکړه ځکه چې هغه سره برابري پیسې نه وې.


司机正要找钱给野狗,没想到山羊没有给钱就跑掉了。

رانَندِه قَصد داشت باقی پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ کِرایه فَرار کَرد.

ډریور غوښتل چې سپي ته باقی پيسې ورکړي خو په دې وخت وزې پرته له کرایه ورکولو منډه کړله.


司机很生气,结果他没有给野狗找钱就开走了。

رانَندِه خِیلی جگرخون شُد. بِدونِ اینکه بَقیه‌ی پولِ سَگ را پَس دَهَد، حَرکَت کرد.

ډریور ډېر خفه شو. هغه سپی ته پرته له باقي پیسې ورکولو بېرته ولاړو.


所以,现在你可以看到野狗看到车子就拼命追上去,因为他想叫司机给他找钱。

بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ موتَر می‌دود تا دُزدَکی بِه داخِلِ موتر نِگاه کُنَد وَ رانَندِه‌ای کِه به او پول قرض‌دار بود را پِیدا کُنَد.

نو ځکه، حتی نن هم، سپی د موټر په لور منډه کوي چې دننه وګوري او هغه ډریور وموندي چې باید هغه ته باقي پیسې ورکړي.


山羊呢,一听到有车来就吓得赶快逃走,因为她怕没交车费被人抓起来。

بُزغالِه اَز صِدایِ موتر فَرار می‌کند، زیرا می‌تَرسَد به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

وزه د موټر غږ څخه لرې مڼده وهي. هغه د دې وېره لري چې هه به د کرایې نه ورکولو لپاره ونیول شي.


可是水牛听到车来一点儿都不急。她不慌不忙地过马路,因为她知道她已经把她自己那份交了。

گاو وَقتی موتری می‌آید، ناراحت نمی‌شود. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کُند؛ چون می‌داندِ که او کِرایه‌اَش را کامِلاً پَرداخت کَردَه اَست.

او غوا کله چېی یو موټر راځي نو هیڅ ستونزه نه لري. غوا د سړک څخه تېریدلو کې هیڅ بېړه نه کوي ځکه چې هغه پوهېږي چې هغې خپله پوره کرایه ورکړي وه.


نویسنده: Fabian Wakholi
نقاش: Marleen Visser, Ingrid Schechter
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 2
منبع: Goat, Dog and Cow از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف