بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

मुझे पढ़ना पसंद है مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زه لوستل خوښوم!

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Espen Stranger-Johannessen

زبان هندی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


मैं पढ़ना चाहता हूँ।

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زه لوستل خوښوم.


मैं किसके लिए पढ़ सकता हूँ?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


मेरी बहन सो रही है।

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


मैं किसके लिए पढ़ सकता हूँ?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


मेरी माँ और नानी व्यस्त हैं।

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او انا مې مصروفه دي.


मैं किसके लिए पढ़ सकता हूँ?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


मेरे पापा और दादा व्यस्त हैं।

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

زما پلار او نیکه مې مصروفه دي.


मैं किसके लिए पढ़ सकता हूँ? मैं अपने लिए पढ़ सकता हूँ।

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاۍ شم؟ زه خپل ځان ته لوستلاۍ شم!


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Espen Stranger-Johannessen
زبان: هندی
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف