بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

स्कूल के कपड़े لِباس‌هایِ مکتب د ښوونځي جامې

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Tanvi Sirari

زبان هندی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


ये मिडी लंबी है।

این دامَن دراز اَست.

.دا جامې اوږدې دی


ये स्वेटर बड़ी है।

این زیرپیراهَنی بُزُرگ اَست.

دا کمیس غټ دي.


ये बस्ता बड़ा है।

این دَستکَول بُزُرگ اَست.

دا بکسه غټه ده.


ये बेल्ट …

این کَمَربَند…

دا کمر بند…


ये टोपी छोटी है।

این کُلاه کوچَک اَست.

دا خولۍ وړه ده.


ये मोज़े छोटे हैं।

جوراب‌ها کوچَک هَستَند.

جرابې لنډې دي.


लेकिन ये जूते नये हैं।

وَلی این بوت‌ها جَدید هَستَند.

مګر دا بوټان نوي ډي.


…ये सही नाप के हैं।

آن‌ها بِه خوبی اَندازِه پاهای من هَستَند…

دا برایر دي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Tanvi Sirari
زبان: هندی
سطح: سطح 1
منبع: School clothes از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف