بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

जानवरों को देखो بِه حِیوانات نِگاه کُنید ژویو ته وګورئ!

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم Tanvi Sirari

زبان هندی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


जानवरों को देखो।

به حِیوانات نِگاه کُنید.

ژويو ته وګورئ!


गाय “मू” बोलती है।

گاو می‌گوید: موووووو

غوا رمباړې وهي.


बकरी “मैऐ” बोलती है।

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه بع بع کوي.


घोड़ा “हिन, हिन” बोलता है।

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

آس شڼېږي.


सूअर “हऔ, हऔ” बोलता है।

خوک می‌گوید: خِرخِر

خوک وایي: “ګرنټ”.


मुर्गी “कुक्डू कूं” बोलती है।

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ بانګ کوي.


कुत्ता “भौं, भौं” बोलता है।

سَگ می‌گوید: واق واق

سپى غپېږي.


किसान बोलता है, “चुप”।

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اييه”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: Tanvi Sirari
زبان: هندی
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف