بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

जानवरों को देखो بِه حِیوانات نِگاه کُنید څارویو ته وګورئ

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم Tanvi Sirari

زبان هندی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


जानवरों को देखो।

به حِیوانات نِگاه کُنید.

څارویو ته وګورئ.


गाय “मू” बोलती है।

گاو می‌گوید: موووووو

غوا وایي، “مووو”.


बकरी “मैऐ” बोलती है।

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه وایي، “میح میح”.


घोड़ा “हिन, हिन” बोलता है।

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

اسپ وایي، “نییی”.


सूअर “हऔ, हऔ” बोलता है।

خوک می‌گوید: خِرخِر

سور وایي، “ګرنټ”.


मुर्गी “कुक्डू कूं” बोलती है।

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ وایي، “ګلک”.


कुत्ता “भौं, भौं” बोलता है।

سَگ می‌گوید: واق واق

سپۍ وایي، “ووف”.


किसान बोलता है, “चुप”।

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اشش”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: Tanvi Sirari
زبان: هندی
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف