بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

ځما عالی ده! زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! ځما عالی ده!

نویسنده Michael Oguttu

نقاش Vusi Malindi

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


زما کوچنی ورور تر ناوخته ویده کېږي. زه سهار وختي له خوبه پورته کېږم، ځکه چې زه عالی یم.

بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت می‌خوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم، چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

زما کوچنی ورور تر ناوخته ویده کېږي. زه سهار وختي له خوبه پورته کېږم، ځکه چې زه عالی یم.


هغه زه یم چې لمر خپلې خونې ته راولم.

مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه، اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

هغه زه یم چې لمر خپلې خونې ته راولم.


مور وایې، ته زما د سهار ستوری یې.

مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه‌یِ صُبحِ مَن هَستی”

مور وایې، ته زما د سهار ستوری یې.


زه پرته له کومې مرستې خپل ځان مینځم.

مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

زه پرته له کومې مرستې خپل ځان مینځم.


زه له سړو اوبو او شنه صابون سره ځان منځلو کې ستونزه نه لرم.

مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

زه له سړو اوبو او شنه صابون سره ځان منځلو کې ستونزه نه لرم.


مور ما په ته دا په یادوي چې غاښونه مینځل هیر نکړې. زه ځواب ورکوم، هیڅ کله یې نه هیروم.

مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “برس کردن دندان را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن؟ هَرگِز!”

مور ما په ته دا په یادوي چې غاښونه مینځل هیر نکړې. زه ځواب ورکوم، هیڅ کله یې نه هیروم.


له ځان مینځلو وروسته، زه له خپلې انا او ترور سره ته سلام کوم او هغوی ته د ښې ورځي هیله کوم.

بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِ شان آرزو می‌کُنَم.

له ځان مینځلو وروسته، زه له خپلې انا او ترور سره ته سلام کوم او هغوی ته د ښې ورځي هیله کوم.


له هغې وروسته زه خپل کالي اچوم. زه مې مور ته وایم چې زه اوس لویه شوې یم.

“بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس‌هایَم را می‌پوشَم وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مادر!”.

له هغې وروسته زه خپل کالي اچوم. زه مې مور ته وایم چې زه اوس لویه شوې یم.


زه د خپل کمیس تڼۍ او د بوټانو بندونه تړلای شم.

مَن می‌تَوانَم دُکمِه‌هایَم وَسَگَکِ بوت‌هایم را بِبَندَم.

زه د خپل کمیس تڼۍ او د بوټانو بندونه تړلای شم.


او ځان ډادمن کوم چې زما کوچنی ورور د ښوونځي په اړه ټولو خبرو باندې پوهېږي.

وَ مُطمین می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مکتب را می‌دانَد.

او ځان ډادمن کوم چې زما کوچنی ورور د ښوونځي په اړه ټولو خبرو باندې پوهېږي.


زه په هر حال ټولګې کې ښه کال ترسره کوم.

دَر صنف مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه‌یِ زَمینه‌ها می‌کُنَم.

زه په هر حال ټولګې کې ښه کال ترسره کوم.


زه دا ټول ښه کارونه هره ورځ ترسره کوم. مګر هغه کار چې زما تر ټولو خوښ دی، لوبې او یوازې لوبې کول دي.

مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمَه بِه آن عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

زه دا ټول ښه کارونه هره ورځ ترسره کوم. مګر هغه کار چې زما تر ټولو خوښ دی، لوبې او یوازې لوبې کول دي.


نویسنده: Michael Oguttu
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Zama is great! از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف