Download PDF
Back to stories list

Những đứa trẻ bằng sáp Children of wax ɲɯŋ˨˩˦ dɯə˦˥ ʈɛ˨˩˦ băŋ˧˨ ʂap˦˥

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình hạnh phúc.

Once upon a time, there lived a happy family.

ŋăj˧˨ sɯə˨˩˦ ŋăj˧˨ sɯə˧˧ kɔ˦˥ mok͡p˨˩˨ ja˧˧ din˧˨ han˨˩˨ fuk͡p˦˥


Họ chưa bao giờ cãi nhau. Những đứa trẻ trong nhà luôn giúp đỡ bố mẹ và dân làng.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

hɔ˨˩˨ cɯə˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨ kaj˨˩˦ ɲăw˧˧ ɲɯŋ˨˩˦ dɯə˦˥ ʈɛ˨˩˦ ʈɔŋ͡m˧˧ ɲa˧˨ luəŋ˧˧ jup˦˥ dɤ˨˩˦ bo˦˥ mɛ˨˩˨ ja˧˨ jɤ̆ŋ˧˧ laŋ˧˨


Nhưng những đứa trẻ chưa bao giờ được cho phép lại gần lửa.

But they were not allowed to go near a fire.

ɲɯŋ˧˧ ɲɯŋ˨˩˦ dɯə˦˥ ʈɛ˨˩˦ cɯə˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨ dɯək˨˩˨ cɔ˧˧ fɛp˦˥ laj˨˩˨ ɣɤ̆ŋ˧˨ lɯə˨˩˦


Chúng phải làm mọi việc vào ban đêm. Vì chúng được làm từ sáp.

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

cuŋ͡m˦˥ faj˨˩˦ lam˧˨ mɔj˨˩˨ jiək˨˩˨ jaw˧˨ baŋ˧˧ dem˧˧ ji˧˨ cuŋ͡m˦˥ dɯək˨˩˨ lam˧˨ tɯ˧˨ ʂap˦˥


Nhưng một trong số đám trẻ muốn được chơi đùa với mặt trời một lần trong đời.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.

ɲɯŋ˧˧ mok͡p˨˩˨ ʈɔŋ͡m˧˧ ʂo˦˥ dam˦˥ ʈɛ˨˩˦ muəŋ˦˥ dɯək˨˩˨ cɤj˧˧ duə˧˨ jɤj˦˥ măk˨˩˨ ʈɤj˧˨ mok͡p˨˩˨ lɤ̆ŋ˧˨ ʈɔŋ͡m˧˧ dɤj˧˨


Ngày nọ, chú bé không thể chịu được nữa. Anh trai cậu ráng ngăn cản.

One day the longing was too strong. His brothers warned him…

ŋăj˧˨ nɔ˨˩˨ cu˦˥ bɛ˦˥ xoŋ͡m˧˧ tʰe˨˩˦ ciw˨˩˨ dɯək˨˩˨ nɯə˨˩˦ an˧˧ ʈaj˧˧ kɤ̆w˨˩˨ ʐaŋ˦˥ ŋăŋ˧˧ kaŋ˨˩˦


Nhưng đã quá trễ! Cậu bé tan chảy dưới ánh mặt trời.

But it was too late! He melted in the hot sun.

ɲɯŋ˧˧ da˨˩˦ wa˦˥ ʈe˨˩˦ kɤ̆w˨˩˨ bɛ˦˥ taŋ˧˧ căj˨˩˦ jɯəj˦˥ an˦˥ măk˨˩˨ ʈɤj˧˨


Những đứa trẻ rất buồn khi nhìn thấy cảnh ấy.

The wax children were so sad to see their brother melting away.

ɲɯŋ˨˩˦ dɯə˦˥ ʈɛ˨˩˦ ʐɤ̆k˦˥ buəŋ˧˨ xi˧˧ ɲin˧˨ tʰɤ̆j˦˥ kan˨˩˦ ɤ̆j˦˥


Họ lập một kế hoạch. Họ làm một chú chim từ chỗ sáp tan chảy.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

hɔ˨˩˨ lɤ̆p˨˩˨ mok͡p˨˩˨ ke˦˥ @hoạch hɔ˨˩˨ lam˧˨ mok͡p˨˩˨ cu˦˥ cim˧˧ tɯ˧˨ co˨˩˦ ʂap˦˥ taŋ˧˧ căj˨˩˦


Họ đưa chú chim ấy lên một ngọn núi cao.

They took their bird brother up to a high mountain.

hɔ˨˩˨ dɯə˧˧ cu˦˥ cim˧˧ ɤ̆j˦˥ len˧˧ mok͡p˨˩˨ ŋɔŋ͡m˨˩˨ nuj˦˥ kaw˧˧


Khi ánh mặt trời vừa ló, chú chim tung cánh bay và cất tiếng hát dưới bầu trời bình minh.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

xi˧˧ an˦˥ măk˨˩˨ ʈɤj˧˨ jɯə˧˨ lɔ˦˥ cu˦˥ cim˧˧ tuŋ͡m˧˧ kan˦˥ băj˧˧ ja˧˨ kɤ̆k˦˥ tiəŋ˦˥ hat˦˥ jɯəj˦˥ bɤ̆w˧˨ ʈɤj˧˨ bin˧˨ min˧˧


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF