Download PDF
Back to stories list

Zama rất ngoan! Zama is great! @zama ʐɤ̆k˦˥ ŋwaŋ˧˧

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Em trai tôi ngủ dậy rất trễ. Tôi ngủ dậy sớm, bởi vì tôi ngoan!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

ɛm˧˧ ʈaj˧˧ toj˧˧ ŋu˨˩˦ jɤ̆j˨˩˨ ʐɤ̆k˦˥ ʈe˨˩˦ toj˧˧ ŋu˨˩˦ jɤ̆j˨˩˨ ʂɤm˦˥ bɤj˨˩˦ ji˧˨ toj˧˧ ŋwaŋ˧˧


Tôi là người mở cửa đón ánh mặt trời.

I am the one who lets in the sun.

toj˧˧ la˧˨ ŋɯəj˧˨ mɤ˨˩˦ kɯə˨˩˦ dɔŋ͡m˦˥ an˦˥ măk˨˩˨ ʈɤj˧˨


Mẹ nói, “Con là ngôi sao buổi sáng của mẹ.”

“You’re my morning star,” says Ma.

mɛ˨˩˨ nɔj˦˥ kɔŋ͡m˧˧ la˧˨ ŋoj˧˧ ʂaw˧˧ buəj˨˩˦ ʂaŋ˦˥ kuə˨˩˦ mɛ˨˩˨


Tôi tự tắm mà không cần ai giúp.

I wash myself, I don’t need any help.

toj˧˧ tɯ˨˩˨ tăm˦˥ ma˧˨ xoŋ͡m˧˧ kɤ̆ŋ˧˨ aj˧˧ jup˦˥


Tôi có thể chịu được nước lạnh và xà bông màu xanh có mùi.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ ciw˨˩˨ dɯək˨˩˨ nɯək˦˥ lan˨˩˨ ja˧˨ sa˧˨ boŋ͡m˧˧ măw˧˨ san˧˧ kɔ˦˥ muj˧˨


Mẹ nhắc, “Đừng quên đánh răng nhé.” Tôi nói, “Con thì không bao giờ.”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

mɛ˨˩˨ ɲăk˦˥ dɯŋ˧˨ wen˧˧ dan˦˥ ʐăŋ˧˧ ɲɛ˦˥ toj˧˧ nɔj˦˥ kɔŋ͡m˧˧ tʰi˧˨ xoŋ͡m˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨


Sau khi rửa ráy, tôi chào ông và dì, và chúc họ có một ngày tốt lành.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

ʂăw˧˧ xi˧˧ ʐɯə˨˩˦ ʐăj˦˥ toj˧˧ caw˧˨ oŋ͡m˧˧ ja˧˨ ji˧˨ ja˧˨ cuk͡p˦˥ hɔ˨˩˨ kɔ˦˥ mok͡p˨˩˨ ŋăj˧˨ tok͡p˦˥ lan˧˨


Sau đó, tôi tự mặc quần áo. Tôi nói, “Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn rồi.”

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

ʂăw˧˧ dɔ˦˥ toj˧˧ tɯ˨˩˨ măk˨˩˨ wɤ̆ŋ˧˨ aw˦˥ toj˧˧ nɔj˦˥ mɛ˨˩˨ ɤj˧˧ bɤ̆j˧˧ jɤ˧˨ kɔŋ͡m˧˧ da˨˩˦ lɤŋ˦˥ ʐoj˧˨


Tôi có thể xài nút áo và cột giày.

I can close my buttons and buckle my shoes.

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ saj˧˨ nuk͡p˦˥ aw˦˥ ja˧˨ kok͡p˨˩˨ jăj˧˨


Và tôi bảo đảm là em trai tôi biết hết tin tức trong trường.

And I make sure little brother knows all the school news.

ja˧˨ toj˧˧ baw˨˩˦ dam˨˩˦ la˧˨ ɛm˧˧ ʈaj˧˧ toj˧˧ biək˦˥ het˦˥ tin˧˧ tɯk˦˥ ʈɔŋ͡m˧˧ ʈɯəŋ˧˨


Mỗi ngày trong lớp, tôi đều cố gắng hết sức.

In class I do my best in every way.

moj˨˩˦ ŋăj˧˨ ʈɔŋ͡m˧˧ lɤp˦˥ toj˧˧ dɛu˧˨ ko˦˥ ɣăŋ˦˥ het˦˥ ʂɯk˦˥


Mỗi ngày tôi đều làm những điều tốt này. Nhưng điều mà tôi thích nhất là chơi!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

moj˨˩˦ ŋăj˧˨ toj˧˧ dɛu˧˨ lam˧˨ ɲɯŋ˨˩˦ diəw˧˨ tok͡p˦˥ năj˧˨ ɲɯŋ˧˧ diəw˧˨ ma˧˨ toj˧˧ tʰit˦˥ ɲɤ̆k˦˥ la˧˨ cɤj˧˧


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF