Download PDF
Back to stories list

Cậu em trai lười biếng Lazy little brother kɤ̆w˨˩˨ ɛm˧˧ ʈaj˧˧ lɯəj˧˨ biəŋ˦˥

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Tôi thức dậy và nhóm lửa.

I wake up and make fire.

toj˧˧ tʰɯk˦˥ jɤ̆j˨˩˨ ja˧˨ ɲɔm˦˥ lɯə˨˩˦


Tôi đun sôi một ít nước.

I boil some water.

toj˧˧ duŋ͡m˧˧ ʂoj˧˧ mok͡p˨˩˨ it˦˥ nɯək˦˥


Tôi chẻ củi.

I chop the firewood.

toj˧˧ cɛ˨˩˦ kuj˨˩˦


Tôi khuấy nồi.

I stir the pot.

toj˧˧ xwɤ̆j˦˥ noj˧˨


Tôi lau nhà.

I sweep the floor.

toj˧˧ lăw˧˧ ɲa˧˨


Tôi rửa chén.

I wash the dishes.

toj˧˧ ʐɯə˨˩˦ cɛŋ˦˥


Vì sao tôi phải làm việc chăm chỉ như thế này… trong khi em trai tôi thì chỉ bận chơi thôi?

Why do I work so hard… … when my brother is busy playing?

ji˧˨ ʂaw˧˧ toj˧˧ faj˨˩˦ lam˧˨ jiək˨˩˨ căm˧˧ ci˨˩˦ ɲɯ˧˧ tʰe˦˥ năj˧˨ ʈɔŋ͡m˧˧ xi˧˧ ɛm˧˧ ʈaj˧˧ toj˧˧ tʰi˧˨ ci˨˩˦ bɤ̆ŋ˨˩˨ cɤj˧˧ tʰoj˧˧


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 1
Source: Lazy little brother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF