Download PDF
Back to stories list

Những cảm xúc Feelings ɲɯŋ˨˩˦ kam˨˩˦ suk͡p˦˥

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Tim tôi chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

My heart feels a lot of things.

tim˧˧ toj˧˧ cɯə˦˥ dɯŋ˨˩˨ ʐɤ̆k˦˥ ɲiəw˧˨ kam˨˩˦ suk͡p˦˥


Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi những câu chuyện đêm khuya của bà nội.

I feel happy when my granny tells us stories in the evening.

toj˧˧ kam˨˩˦ tʰɤ̆j˦˥ han˨˩˨ fuk͡p˦˥ bɤj˨˩˦ ɲɯŋ˨˩˦ kɤ̆w˧˧ cwiəŋ˨˩˨ dem˧˧ xwiə˧˧ kuə˨˩˦ ba˧˨ noj˨˩˨


Tôi tha hồ nghịch ngợm khi chơi với bạn tôi.

I feel silly when I play with my friend.

toj˧˧ tʰa˧˧ ho˧˨ ŋit˨˩˨ ŋɤm˨˩˨ xi˧˧ cɤj˧˧ jɤj˦˥ baŋ˨˩˨ toj˧˧


Tôi cảm thấy buồn khi biết bố vất vả vì vấn đề tài chính.

I feel bad when my dad says he does not have money.

toj˧˧ kam˨˩˦ tʰɤ̆j˦˥ buəŋ˧˨ xi˧˧ biək˦˥ bo˦˥ jɤ̆k˦˥ ja˨˩˦ ji˧˨ jɤ̆ŋ˦˥ de˧˨ taj˧˨ cin˦˥


Và tôi cảm thấy được yêu thương trong vòng tay mẹ.

I feel loved when my mom gives me a hug.

ja˧˨ toj˧˧ kam˨˩˦ tʰɤ̆j˦˥ dɯək˨˩˨ iəw˧˧ tʰɯəŋ˧˧ ʈɔŋ͡m˧˧ jɔŋ͡m˧˨ tăj˧˧ mɛ˨˩˨


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 1
Source: Feelings from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF