Download PDF
Back to stories list

Nấu ăn Cooking nɤ̆w˦˥ ăŋ˧˧

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Tôi gọt vỏ khoai tây.

I peel the potatoes.

toj˧˧ ɣɔk͡p˨˩˨ jɔ˨˩˦ xwaj˧˧ tɤ̆j˧˧


Tôi cắt bắp cải.

I chop a cabbage.

toj˧˧ kăk˦˥ băp˦˥ kaj˨˩˦


Tôi bào cà rốt.

I grate the carrots.

toj˧˧ baw˧˨ ka˧˨ ʐok͡p˦˥


Tôi rửa đậu.

I wash the beans.

toj˧˧ ʐɯə˨˩˦ dɤ̆w˨˩˨


Tôi cắt bí đỏ.

I cut the butternut.

toj˧˧ kăk˦˥ bi˦˥ dɔ˨˩˦


Tôi cắt nhỏ rau chân vịt.

I chop the spinach.

toj˧˧ kăk˦˥ ɲɔ˨˩˦ ʐăw˧˧ cɤ̆ŋ˧˧ jit˨˩˨


Mẹ tôi băm hành củ.

My mom chops the onions.

mɛ˨˩˨ toj˧˧ băm˧˧ han˧˨ ku˨˩˦


Hành băm làm tôi muốn khóc.

Onions make me cry when they are chopped.

han˧˨ băm˧˧ lam˧˨ toj˧˧ muəŋ˦˥ xɔk͡p˦˥


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 1
Source: Cooking from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF