Back to stories list

Children of wax Dzieci z wosku

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Once upon a time, there lived a happy family.

Dawno, dawno temu, żyła sobie szczęśliwa rodzina.


They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

Nigdy się nie kłócili. Pomagali swoim rodzicom w domu i w polu.


But they were not allowed to go near a fire.

Nie wolno im było jednak zbliżać się do ognia.


They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

Byli zrobieni z wosku, więc musieli wykonywać wszystkie prace w nocy.


But one of the boys longed to go out in the sunlight.

Mimo to, jeden z chłopców bardzo pragnął wyjść na zewnątrz w ciągu dnia.


One day the longing was too strong. His brothers warned him…

Pewnego dnia, pragnienie było zbyt silne. Jego bracia ostrzegali go…


But it was too late! He melted in the hot sun.

Niestety było już za późno! Chłopiec stopił się w gorącym słońcu.


The wax children were so sad to see their brother melting away.

Dzieci z wosku były bardzo poruszone tym, co stało się z ich bratem.


But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

Postanowili, że ze stopionego wosku ulepią ptaka.


They took their bird brother up to a high mountain.

Zabrali brata-ptaka, wysoko, na sam szczyt góry.


And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

Gdy wzeszło słońce, ptak odleciał ćwierkając w porannym świetle.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF