Back to stories list

Tom the banana seller Tom – sprzedawca bananów

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tom carries a tray of ripe bananas.

Tom niesie pojemnik z dojrzałymi bananami.


Tom goes to the market to sell bananas.

Tom idzie na rynek sprzedawać banany.


People at the market are buying fruit.

Ludzie kupują różne owoce na rynku.


But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Ale nikt nie kupuje bananów Toma. Ludzie wolą kupować owoce od kobiet.


“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

Ludzie mówią: „U nas tylko kobiety sprzedają owoce. Od kiedy to owoce sprzedaje mężczyzna?”


But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Tom nie poddaje się i nawołuje: „Kupujcie moje banany! Pyszne, dojrzałe banany tylko u mnie!”


One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Jedna z kobiet podchodzi bliżej, bierze kiść bananów i zaczyna ją dokładnie oglądać.


The woman buys the bananas.

Kobieta postanawia kupić banany.


More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

Więcej osób zaczyna podchodzić do stoiska aby kupić banany Toma.


Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Wkrótce okazuje się, że pojemnik na banany jest pusty. Tom liczy pieniądze, które zarobił.


Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Później Tom kupuje mydło, cukier i chleb i wkłada je do swojego pojemnika.


Tom balances the tray on his head and goes home.

Tom próbuje utrzymać równowagę, gdy niesie pojemnik na głowie i wraca do domu.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF