Back to stories list

Goat, Dog, and Cow Koza, Pies i Krowa

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

Koza, Pies i Krowa byli dobrymi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrali się na wycieczkę taksówką.


When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Gdy dotarli na miejsce, kierowca poprosił o zapłatę. Krowa zapłaciła swoją część.


Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

Pies zapłacił trochę więcej, bo nie miał drobnych.


The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

Kierowca właśnie zamierzał wydać psu resztę, gdy Koza wyskoczyła z taksówki nie płacąc za przejazd.


The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

Kierowca bardzo się zdenerwował i odjechał, nie wydając Psu reszty.


That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Dlatego właśnie Pies do dziś biega za samochodami i zagląda do środka w poszukiwaniu kierowcy, który jest mu winien resztę pieniędzy.


Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

Koza ucieka gdy słyszy samochód, bo boi się aresztowania za to, że nie zapłaciła za przejazd.


And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Za to Krowie nie przeszkadzają nadjeżdżające samochody. Krowa nie spieszy się, gdy przechodzi przez jezdnię bo wie, że zapłaciła za przejazd co do grosza.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF