Back to stories list

Khalai talks to plants Khalai rozmawia z roślinami

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Jesse Pietersen

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


This is Khalai. She is seven years old. Her name means ‘the good one’ in her language, Lubukusu.

Oto Khalai. Ma siedem lat. W jej języku, Lubukusu, jej imię oznacza: „ta dobra”.


Khalai wakes up and talks to the orange tree. “Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges.”

Khalai budzi się i mówi do drzewa pomarańczowego: „Proszę rośnij duże i daj nam mnóstwo dojrzałych pomarańczy”.


Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. “Please grass, grow greener and don’t dry up.”

Gdy Khalai jest w drodze do szkoły, mówi do trawy: „Proszę rośnij zieloniutka i nie wysychaj”.


Khalai passes wild flowers. “Please flowers, keep blooming so I can put you in my hair.”

Gdy mija polne kwiaty, mówi: „Proszę kwitnijcie, abym mogła upiąć was w moich włosach”.


At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”

W szkole, Khalai mówi do drzewa na środku podwórka: „Proszę wypuść ogromne gałęzie, abyśmy mogli czytać w twoim cieniu”.


Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”

Khalai mówi do żywopłotu, który otacza jej szkołę: „Proszę rośnij silny i zatrzymuj złych ludzi, aby tutaj nie wchodzili”.


When Khalai returns home from school, she visits the orange tree. “Are your oranges ripe yet?” asks Khalai.

Gdy Khalai wraca ze szkoły, odwiedza drzewo pomarańczowe: „Czy twoje owoce są już dojrzałe?”


“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I will see you tomorrow orange tree,” says Khalai. “Perhaps then you will have a ripe orange for me!”

„Pomarańcze są nadal zielone” – wzdycha dziewczynka. „Do zobaczenia jutro” – mówi Khalai. „Może jutro podarujesz mi dojrzałe i soczyste owoce”.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Jesse Pietersen
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Khalai talks to plants from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF