Back to stories list

Andiswa Soccer Star Andiswa, Gwiazda Piłki Nożnej

Written by Eden Daniels

Illustrated by Eden Daniels

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Andiswa watched the boys play soccer. She wished that she could join them. She asked the coach if she can practise with them.

Andiswa przyglądała się chłopcom, którzy grali w piłkę nożną. Zawsze chciała do nich dołączyć. Zapytała trenera czy może z nimi trenować.


The coach put his hands on his hips. “At this school, only boys are allowed to play soccer,” he said.

Trener położył ręce na biodrach i powiedział: „W tej szkole tylko chłopcy mogą grać w piłkę nożną”.


The boys told her to go play netball. They said that netball is for girls and soccer is for boys. Andiswa was upset.

Chłopcy powiedzieli jej żeby poszła zagrać w siatkówkę. Mówili, że siatkówka jest dla dziewczyn, a piłka nożna jest dla chłopców. Andiswa była bardzo niezadowolona.


The next day, the school had a big soccer match. The coach was worried because his best player was sick and could not play.

Następnego dnia, w szkole odbywał się ważny mecz piłkarski. Trener martwił się, ponieważ jego najlepszy piłkarz rozchorował się i nie mógł grać.


Andiswa ran to the coach and begged him to let her to play. The coach was not sure what to do. Then he decided that Andiswa could join the team.

Andiswa pobiegła do trenera i błagała go, aby pozwolił jej zagrać. Trener nie był pewny co zrobić, ale w końcu pozwolił dziewczynce dołączyć do drużyny.


The game was tough. Nobody had scored a goal by half time.

Mecz nie był łatwy. W pierwszej połowie nie padły żadne bramki.


During the second half of the match one of the boys passed the ball to Andiswa. She moved very fast towards the goal post. She kicked the ball hard and scored a goal.

W drugiej połowie meczu, jeden z chłopców podał piłkę do Andiswy. Biegła wyjątkowo szybko, kopnęła piłkę i strzeliła bramkę!


The crowd went wild with joy. Since that day, girls were also allowed to play soccer at the school.

Tłum oszalał z radości! Od tej pory dziewczynki mogły grać w piłkę nożną w szkole.


Written by: Eden Daniels
Illustrated by: Eden Daniels
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Andiswa Soccer Star from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF