Back to stories list

Decision Decyzja

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

Moja wioska miała wiele problemów. Staliśmy w długiej kolejce, żeby nabrać wody ze źródła.


We waited for food donated by others.

Czekaliśmy na jedzenie, które przekazywali nam inni ludzie.


We locked our houses early because of thieves.

Musieliśmy zamykać drzwi na klucz ze względu na złodziei.


Many children dropped out of school.

Wiele dzieci rzuciło szkołę.


Young girls worked as maids in other villages.

Dziewczynki pracowały jako sprzątaczki w innych wioskach.


Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.

Chłopcy włóczyli się po wiosce, podczas gdy inni musieli pracować w polu.


When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.

Gdy wiał wiatr, papierowe śmieci zatrzymywały się na drzewach i płotach.


People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

Ludzie kaleczyli się kawałkami potłuczonego szkła, które leżało na ziemi.


Then one day, the tap dried up and our containers were empty.

Pewnego dnia źródło wody wyschło i nasze pojemniki na wodę były puste.


My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.

Mój ojciec chodził od domu do domu, żeby zaprosić mieszkańców wioski na spotkanie.


People gathered under a big tree and listened.

Ludzie zebrali się pod wielkim drzewem i słuchali.


My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”

Mój ojciec wstał i powiedział: „Jeżeli chcemy rozwiązać nasze problemy, musimy współpracować”.


Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”

Ośmioletnia Juma, która siedziała na pniu drzewa, krzyknęła: „Ja pomogę w sprzątaniu!”


One woman said, “The women can join me to grow food.”

Jedna z kobiet powiedziała: „Kobiety mogą do mnie dołączyć i razem będziemy uprawiać żywność”.


Another man stood up and said, “The men will dig a well.”

Jeden z mężczyzn wstał i oświadczył: „Mężczyźni wykopią i wybudują studnię”.


We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

Krzyknęliśmy jednym głosem: „Musimy zmienić nasze życie!” Od tej pory zawsze współpracujemy, aby rozwiązać nasze wspólne problemy.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF