Download PDF
Back to stories list

La décision Desizyon La décision

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Alexandra Danahy

Read by Monique Bournot-Trites

Language French

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mon village avait beaucoup de problèmes. Nous faisions la queue pour aller chercher de l’eau d’un seul robinet.

Kominote kote’m rete an gen anpil pwoblèm … Nou blije kanpe nan yon liy byen long pou nou pran dlo nan yon grenn tiyo.

Mon village avait beaucoup de problèmes. Nous faisions la queue pour aller chercher de l’eau d’un seul robinet.


Nous attendions la nourriture donnée par les autres.

Se lòt moun ki bannou manje.

Nous attendions la nourriture donnée par les autres.


Nous barrions nos maisons tôt à cause des voleurs.

Nou fèmen kay nou bonè paske nou pè vòlè.

Nous barrions nos maisons tôt à cause des voleurs.


Plusieurs enfants avaient abandonné l’école.

Anpil timoun kite lekòl.

Plusieurs enfants avaient abandonné l’école.


Les jeunes filles travaillaient comme domestiques dans d’autres villages.

Ti jèn fi yo ap travay kòm sèvant nan lòt kominote.

Les jeunes filles travaillaient comme domestiques dans d’autres villages.


Les jeunes garçons se promenaient autour du village pendant que d’autres travaillaient sur des fermes.

Ti gason yo ap flannen nan kominote a pandan ke lòt ap travay nan jaden moun.

Les jeunes garçons se promenaient autour du village pendant que d’autres travaillaient sur des fermes.


Quand le vent soufflait, des déchets de papier pendaient des arbres et des clôtures.

Lè gen van, papye fatra al koke sou pyebwa ak nan lantiraj yo.

Quand le vent soufflait, des déchets de papier pendaient des arbres et des clôtures.


Les gens se faisaient couper par de la vitre brisée lancée sans faire attention.

Moun te konn blese ak vè kase ke lòt moun jete atè a.

Les gens se faisaient couper par de la vitre brisée lancée sans faire attention.


Puis un jour, le robinet se tarit et nos conteneurs étaient vides.

Enpi yon jou tiyo an pat gen dlo ladan’l ankò. Tout bokit te vid.

Puis un jour, le robinet se tarit et nos conteneurs étaient vides.


Mon père marcha de maison en maison et demanda aux gens de participer à une réunion du village.

Papa’m deside ale kay chak moun pou’l mande yo vini nan reyinyon kap òganize nan kominote a.

Mon père marcha de maison en maison et demanda aux gens de participer à une réunion du village.


Les gens se rassemblèrent sous un grand arbre et écoutèrent.

Moun yo chita anba yon gwo pyebwa pou yo koute sa kap di.

Les gens se rassemblèrent sous un grand arbre et écoutèrent.


Mon père se leva et dit, « Nous devons travailler ensemble pour résoudre nos problèmes. »

Papa’m kanpe pou li di “Nou bezwen mete tèt nou ansanm pou nou jwenn solisyon nan pwoblèm nou yo.”

Mon père se leva et dit, « Nous devons travailler ensemble pour résoudre nos problèmes. »


Juma, âgée de huit ans et assise sur un tronc d’arbre, cria, « Je peux aider à nettoyer. »

Jima, yon ti gason wit lane ki te chita sou yon branch pyebwa di “Mwen kapab ede nan netwaye.”

Juma, âgée de huit ans et assise sur un tronc d’arbre, cria, « Je peux aider à nettoyer. »


Une femme dit, « Les femmes peuvent me joindre pour faire pousser de la nourriture. »

Yon fi leve pou’l di “Fi yo kapab ede nan fè jaden.”

Une femme dit, « Les femmes peuvent me joindre pour faire pousser de la nourriture. »


Un autre homme se leva et dit, « Les hommes creuseront un puits. »

Yon gason leve pou’l di: “Gason yo kapab fouye yon pwi.”

Un autre homme se leva et dit, « Les hommes creuseront un puits. »


Nous criions tous d’une seule voix, « Nous devons changer nos vies. » Depuis ce jour, nous avons travaillé ensemble pour résoudre nos problèmes.

Nou tout di nan menm moman an “Nou dwe chanje lavi nou.” Depi jou sa a nou mete tèt nou ansanm pou nou jwenn solisyon nan pwoblèm nou yo.

Nous criions tous d’une seule voix, « Nous devons changer nos vies. » Depuis ce jour, nous avons travaillé ensemble pour résoudre nos problèmes.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Alexandra Danahy
Read by: Monique Bournot-Trites
Language: French
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF