Download PDF
Back to stories list

Chèvre, Chien et Vache Yon kabrit, yon chen ak yon bèf Chèvre, Chien et Vache

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Alexandra Danahy

Read by Monique Bournot-Trites

Language French

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.

Yon kabrit, yon chen ak yon bèf te bon zanmi. Yon jou yo pran yon taksi pou yal flannen.

Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.


Quand ils atteignirent la fin de leur voyage, le chauffeur leur demanda de payer leurs tarifs. Vache paya son tarif.

Lè yo rive kote yo prale, chofè a mande yo peye pri transpò an. Bèf la peye transpò pa li.

Quand ils atteignirent la fin de leur voyage, le chauffeur leur demanda de payer leurs tarifs. Vache paya son tarif.


Chien paya un petit peu plus parce qu’il n’avait pas la monnaie exacte.

Chen an peye yon ti kras anplis paske li pat gen lajan egzat lan.

Chien paya un petit peu plus parce qu’il n’avait pas la monnaie exacte.


Le chauffeur était prêt à donner Chien sa monnaie quand Chèvre est parti sans payer du tout.

Lè chofè an ta pral remèt li nan lajan an li wè kabrit lan ki tonbe kouri san li pa peye.

Le chauffeur était prêt à donner Chien sa monnaie quand Chèvre est parti sans payer du tout.


Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.

Chofè an pat kontan ditou. Li pati san li pa remèt chen an rest lajan an.

Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.


Voilà pourquoi, même aujourd’hui, Chien cours vers une voiture pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.

Se pou sa a, jis jounen jodya a chen an kouri deyè chak machin li wè paske lap chache chofè a ki dwe li yon lajan.

Voilà pourquoi, même aujourd’hui, Chien cours vers une voiture pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.


Chèvre fuit le son d’une voiture. Elle a peur qu’elle soit arrêtée pour ne pas avoir payé son tarif.

Kabrit lan kouri sove chak fwa li wè yon machin. Li pè pou’ l pa ale nan prizon akòz lajan li dwe an.

Chèvre fuit le son d’une voiture. Elle a peur qu’elle soit arrêtée pour ne pas avoir payé son tarif.


Et Vache n’est pas gênée quand une voiture arrive. Vache prend son temps pour traverser la rue parce qu’elle sait qu’elle a payé son tarif en intégralité.

Bèf lan li menm pa gen pwoblèm lè li wè yon machin. Li pran tan li pou li travèse lari a kè pòpòz paske li konnen ke li peye tout pri transpò a.

Et Vache n’est pas gênée quand une voiture arrive. Vache prend son temps pour traverser la rue parce qu’elle sait qu’elle a payé son tarif en intégralité.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Alexandra Danahy
Read by: Monique Bournot-Trites
Language: French
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF