Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Children of wax Παιδιά από κερί

Κείμενο Southern African Folktale

Εικονογράφηση Wiehan de Jager

Ανάγνωση Darshan Soni

Γλώσσα αγγλικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Once upon a time, there lived a happy family.

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε μια ευτυχισμένη οικογένεια.


They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

Αυτοί ποτέ δεν τσακώθηκαν μεταξύ τους. Βοηθούσαν τους γονείς τους στο σπίτι και στα κτήματα.


But they were not allowed to go near a fire.

Αλλά δεν επιτρεπόταν να πάνε κοντά στη φωτιά.


They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

Έπρεπε να κάνουν όλη τη δουλειά τους μέσα στη νύχτα. Επειδή ήταν αυτοί φτιαγμένοι από κερί.


But one of the boys longed to go out in the sunlight.

Αλλά ένα από τα αγόρια θέλησε να βγει έξω στο φως του ήλιου.


One day the longing was too strong. His brothers warned him…

Μια μέρα η θέληση του ήταν πολύ δυνατή. Τα αδέρφια του τον προειδοποίησαν…


But it was too late! He melted in the hot sun.

Αλλά ήταν πολύ αργά! Αυτός έλιωσε στον ζεστό ήλιο.


The wax children were so sad to see their brother melting away.

Τα κέρινα παιδιά ήταν τόσο λυπημένα να βλέπουν τον αδερφό τους να λιώνει.


But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

Αλλά έκαναν ένα σχέδιο. Σχημάτισαν το κομμάτι του λιωμένου κεριού σε ένα πουλί.


They took their bird brother up to a high mountain.

Πήραν το πουλί αδερφό τους πάνω σε ένα ψηλό βουνό.


And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

Και καθώς ο ήλιος ανέβαινε, αυτός πέταξε μακριά τραγουδώντας μέσα στο πρωινό φως.


Κείμενο: Southern African Folktale
Εικονογράφηση: Wiehan de Jager
Ανάγνωση: Darshan Soni
Γλώσσα: αγγλικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Children of wax από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF