Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Zama is great! Η Ζάμα είναι υπέροχη!

Κείμενο Michael Oguttu

Εικονογράφηση Vusi Malindi

Ανάγνωση Darshan Soni

Γλώσσα αγγλικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Ο μικρός μου αδερφός κοιμάται πολύ αργά. Εγώ ξυπνάω νωρίς, επειδή είμαι υπέροχη!


I am the one who lets in the sun.

Είμαι αυτή που αφήνει τον ήλιο μέσα.


“You’re my morning star,” says Ma.

«Είσαι το πρωινό μου αστέρι» είπε η Μαμά.


I wash myself, I don’t need any help.

Πλένομαι, δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια.


I can cope with cold water and blue smelly soap.

Μπορώ να αντέξω το κρύο νερό και το μπλε δύσοσμο σαπούνι.


Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Η Μαμά υπενθυμίζει: «Μην ξεχάσεις τα δόντια». Απαντώ: «Ποτέ, σε μένα!»


After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Μετά το πλύσιμο, χαιρετώ τον Παππού και την Θεία, και τους εύχομαι μια καλή μέρα.


Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Μετά ντύνομαι: «Είμαι μεγάλη τώρα Μαμά» λέω.


I can close my buttons and buckle my shoes.

Μπορώ να κλείσω τα κουμπιά μου και να κουμπώσω τα παπούτσια μου.


And I make sure little brother knows all the school news.

Και κάνω βέβαιη ότι ο μικρός αδερφός ξέρει όλα τα σχολικά νέα.


In class I do my best in every way.

Στην τάξη κάνω ότι καλύτερο μπορώ με κάθε τρόπο.


I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Κάνω όλα αυτά τα καλά πράγματα κάθε μέρα. Αλλά το πράγμα που μου αρέσει περισσότερο, είναι να παίζω και να παίζω!


Κείμενο: Michael Oguttu
Εικονογράφηση: Vusi Malindi
Ανάγνωση: Darshan Soni
Γλώσσα: αγγλικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Zama is great! από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF