Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Tom the banana seller Ο Τομ ο πωλητής μπανάνας

Κείμενο Humphreys Odunga

Εικονογράφηση Zablon Alex Nguku

Ανάγνωση Darshan Soni

Γλώσσα αγγλικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Tom carries a tray of ripe bananas.

Ο Τομ μεταφέρει ένα δίσκο από ώριμες μπανάνες.


Tom goes to the market to sell bananas.

Ο Τομ πάει στην αγορά να πουλήσει μπανάνες.


People at the market are buying fruit.

Οι άνθρωποι στην αγορά αγοράζουν φρούτα.


But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Αλλά κανείς δεν αγοράζει τις μπανάνες του Τομ. Προτιμούν να αγοράζουν φρούτα από γυναίκες.


“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

«Στην κοινωνία μας, μόνο γυναίκες πουλούνε φρούτα» λένε οι ανθρώποι. «Τι είδους άντρας είναι αυτός;» ρωτούν οι άνθρωποι.


But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Αλλά ο Τομ δεν παραιτείται. Φωνάζει: «Αγοράστε τις μπανάνες μου! Αγοράστε τις γλυκές ώριμες μπανάνες μου!»


One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Μια γυναίκα παίρνει ένα τσαμπί μπανάνες από το δίσκο. Κοιτάζει τις μπανάνες προσεκτικά.


The woman buys the bananas.

Η γυναίκα αγοράζει τις μπανάνες.


More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

Έρχονται κι άλλοι στον πάγκο. Αγοράζουν τις μπανάνες του Τομ και τις τρώνε.


Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Σύντομα, ο δίσκος αδειάζει. Ο Τομ μετράει τα χρήματα που κέρδισε.


Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Μετά ο Τομ αγοράζει σαπούνι, ζάχαρη, και ψωμί. Βάζει τα πράγματα στον δίσκο του.


Tom balances the tray on his head and goes home.

Ο Τομ ισορροπεί το δίσκο στο κεφάλι του και πάει σπίτι.


Κείμενο: Humphreys Odunga
Εικονογράφηση: Zablon Alex Nguku
Ανάγνωση: Darshan Soni
Γλώσσα: αγγλικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Tom the banana seller από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF