Download PDF
Back to stories list

Những đứa trẻ bằng sáp Children of wax Niños de cera

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình hạnh phúc.

Once upon a time, there lived a happy family.

Había una vez una familia que vivía muy feliz.


Họ chưa bao giờ cãi nhau. Những đứa trẻ trong nhà luôn giúp đỡ bố mẹ và dân làng.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

Nunca peleaban. Los hijos ayudaban a sus padres en el hogar y en los huertos.


Nhưng những đứa trẻ chưa bao giờ được cho phép lại gần lửa.

But they were not allowed to go near a fire.

Pero tenían prohibido acercarse al fuego.


Chúng phải làm mọi việc vào ban đêm. Vì chúng được làm từ sáp.

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

Tenían que hacer todo su trabajo por las noches. ¡Porque eran niños de cera!


Nhưng một trong số đám trẻ muốn được chơi đùa với mặt trời một lần trong đời.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.

Pero uno de los chicos sentía un fuerte deseo por salir a la luz del sol.


Ngày nọ, chú bé không thể chịu được nữa. Anh trai cậu ráng ngăn cản.

One day the longing was too strong. His brothers warned him…

Un día su deseo fue muy fuerte. Sus hermanos le advirtieron que no lo hiciera…


Nhưng đã quá trễ! Cậu bé tan chảy dưới ánh mặt trời.

But it was too late! He melted in the hot sun.

¡Pero ya era tarde! Se derritió con el calor del sol.


Những đứa trẻ rất buồn khi nhìn thấy cảnh ấy.

The wax children were so sad to see their brother melting away.

Los niños de cera se entristecieron de ver a su hermano derritiéndose.


Họ lập một kế hoạch. Họ làm một chú chim từ chỗ sáp tan chảy.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

Pero hicieron un plan. Tomaron los restos de cera derretida y le dieron la forma de un ave.


Họ đưa chú chim ấy lên một ngọn núi cao.

They took their bird brother up to a high mountain.

Llevaron a su hermano ave a lo alto de una montaña.


Khi ánh mặt trời vừa ló, chú chim tung cánh bay và cất tiếng hát dưới bầu trời bình minh.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

Y cuando salió el sol, el ave se fue volando y cantando con la luz del amanecer.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF