Download PDF
Back to stories list

Dê, Chó, và Bò Goat, Dog, and Cow La Cabra, el Perro y la Vaca

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Dê, Chó, và Bò là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, họ bắt đầu một chuyến hành trình bằng tắc-xi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

La Cabra, el Perro y la Vaca eran muy buenos amigos. Un día se fueron de viaje en un taxi.


Khi họ kết thúc chuyến hành trình, bác tài xế bảo họ trả tiền phí. Bò trả tiền phí.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Al finalizar el viaje, el chofer les pidió que pagaran sus pasajes. La Vaca pagó su pasaje.


Chó trả nhiều hơn một tí, vì bạn ấy không có đúng số tiền phải trả.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

El Perro pagó un poco más, porque no tenía la cantidad de dinero exacta.


Bác tài xế chuẩn bị trả tiền thừa cho Chó thì Dê chạy đi mất mà không trả tiền gì cả.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

El chofer estaba a punto de darle el vuelto al Perro, cuando la Cabra se arrancó sin pagar nada.


Bác tài xế rất bực mình. Bác ấy bèn chạy đi mà không trả lại tiền thừa cho Chó.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

El chofer estaba muy enojado. Se fue sin darle el cambio al Perro.


Đó là lí do vì sao đến tận ngày nay, Chó hay chạy theo xe và luôn nhìn vào trong để tìm bác tài xế vẫn nợ tiền thừa của bạn.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Debido a esto, hasta el día de hoy, el Perro corre detrás del carro para mirar adentro y encontrar al chofer que le debe su vuelto.


Dê thì chạy mất khi nghe tiếng xe. Bạn ấy sợ là sẽ bị bắt vì không trả tiền phí.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

La cabra huye cuando escucha el sonido de un carro. Ella tiene miedo de ser arrestada por no haber pagado su pasaje.


Còn Bò thì chẳng bận tâm gì khi xe chạy đến. Bò cứ thủng thẳng băng qua đường vì bạn ấy biết là bạn đã trả đủ tiền phí rồi.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Y la vaca no se molesta cuando un carro se acerca, incluso se toma su tiempo para cruzar la calle, porque ella sabe que pagó su pasaje completo.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF