Download PDF
Back to stories list

Tom, người bán chuối Tom the banana seller Tom, el vendedor de plátanos

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Tom mang một mâm chuối chín.

Tom carries a tray of ripe bananas.

Tom lleva una cesta de plátanos maduros.


Bạn ấy đi đến chợ để bán chuối.

Tom goes to the market to sell bananas.

Tom va al mercado a vender plátanos.


Người đi chợ mua trái cây.

People at the market are buying fruit.

La gente compra fruta en el mercado.


Nhưng không ai mua chuối của Tom cả. Họ thích mua trái cây phụ nữ bán hơn.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Pero nadie compra los plátanos de Tom. Prefieren comprarle a las mujeres.


Người ta nói rằng: “Trong cộng đồng của chúng ta, chỉ có phụ nữ mới bán trái cây”. Người ta còn hỏi rằng: “Đàn ông gì như thế này?”

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

“En nuestra comunidad, sólo las mujeres venden fruta,” le dice la gente. “¿Qué clase de hombre es éste?” se pregunta la gente.


Nhưng Tom không bỏ cuộc. Bạn ấy rao: “Mua chuối của tôi đi! Mua chuối chín ngọt của tôi đi!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Pero Tom no se rinde. Sigue gritando, “¡Compren mis plátanos! ¡Compren mis dulces plátanos maduros!”


Một người phụ nữ chọn một nải chuối từ mâm. Bà xem những quả chuối rất cẩn thận.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Una mujer coge un montón de plátanos de la bandeja. Revisa las plátanos cuidadosamente.


Người phụ nữ mua những quả chuối đó.

The woman buys the bananas.

La mujer compra los plátanos.


Nhiều người đến quầy. Họ mua và ăn chuối của Tom.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

Más gente viene al puesto. Compran los plátanos de Tom y se las comen.


Chẳng mấy chốc, mâm chuối đã hết. Tom đến số tiền bạn đã kiếm được.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Al poco rato, la cesta está vacía. Tom cuenta el dinero que ganó.


Sau đó, Tom mua xà bông tắm, đường, và bánh mì. Bạn để những thứ này trên mâm.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Luego, Tom compra jabón, azúcar y pan. Pone las cosas en su cesta.


Tom đội cái mâm này trên đầu và đi về nhà.

Tom balances the tray on his head and goes home.

Tom carga la cesta sobre su cabeza y se va a casa.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF