Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Bambini di cera Voksbørn

Skrevet af Southern African Folktale

Illustreret af Wiehan de Jager

Oversat af Laura Pighini

Læst af Sonia Pighini

Sprog italiensk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


C’era una volta una famiglia che viveva felice.

Der var engang en lykkelig familie.


Non litigavano mai fra di loro. I bambini aiutavano i loro genitori a casa e nei campi.

De skændtes aldrig med hinanden. De hjalp deres forældre derhjemme og i markerne.


Ma non erano autorizzati ad avvicinarsi al fuoco.

Men de måtte ikke gå i nærheden af ilden.


Dovevano fare tutti i loro lavori durante la notte. Perché erano fatti di cera!

De måtte arbejde om natten. For de var lavet af voks!


Ma uno dei ragazzi sognava di uscire fuori alla luce del sole.

Men en af drengene længtes efter at gå ud i sollyset.


Un giorno il sogno fu troppo forte. I suoi fratelli cercarono di avvertirlo…

En dag blev længslen for stor. Hans brødre advarede ham …


Ma era troppo tardi! Si sciolse al caldo sole.

Men det var for sent! Han smeltede i den varme sol.


I bimbi di cera erano troppo tristi di vedere il loro fratello sciogliersi via.

Voksbørnene var så kede af at se deres bror smelte bort.


Perciò fecero un piano. Modellarono la massa di cera sciolta a forma di uccello.

Men de lagde en plan. De formede en fugl af voksklumpen.


Portarono il fratello uccello in alto su una montagna.

De tog deres fuglebror op på et højt bjerg.


E quando il sole sorse, questo volò via cantando alla luce del mattino.

Og da solen stod op, fløj han syngende ud i morgenlyset.


Skrevet af: Southern African Folktale
Illustreret af: Wiehan de Jager
Oversat af: Laura Pighini
Læst af: Sonia Pighini
Sprog: italiensk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Children of wax fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF